Bestuurlijke Vernieuwing – gemeenteberaad 11 juni 2017

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft op verzoek van de kerkenraad nagedacht over manieren waarop de structuur van de Nederlandse Kerk in Londen een meer democratische basis zou kunnen krijgen en de betrokkenheid bij de kerk vergroot zou kunnen worden.

In het Kerknieuws van mei/juni 2015 werd al gemeld dat de werkgroep van mening is dat duidelijker geformuleerd moet worden wie lid is van de gemeente, op welke punten de leden inspraak hebben en op welke wijze verantwoording aan de leden wordt afgelegd. Lees hier het hele verslag.