Categorie archief: Diaconie

Diaconie collecte augustus 2017

Zolang als de NHS bestaat – en dat is bijna 70 jaar – is Marie Curie een van de belangrijkste charities die zorg verleent aan mensen met een terminale ziekte. Deze zorg wordt zowel bij mensen thuis als in hospices gegeven; er is aandacht voor alle lichamelijke en psychologische aspecten van zorg in de laatste levensfase voor zowel de patient als de mensen in zijn of haar omgeving. Voorop hierbij staat de begeleiding en ondersteuning die zorgt dat mensen op hun eigen, waardige manier afscheid van het leven kunnen nemen. Verder doet Marie Curie onderzoek naar optimale zorg- en dienstverlening aan mensen met een terminale ziekte, en worden er campagnes gevoerd om te zorgen dat de best mogelijke palliatieve zorg en keuzemogelijkheden voor de patient overal hoog op de agenda staan van beleidsmakers in de politiek en bij de NHS commissioners. 70 % van de inkomsten van Marie Curie komt uit donaties; de rest wordt door de NHS aangevuld. Alle zorgverlening aan patiënten wordt kosteloos verleend, maar het kost tenminste £20 per uur om deze zorg te verlenen. De diaconie vindt dat Marie Curie buitengewoon goed werk doet, en beveelt de collecte van harte bij u aan!
Marijn Veuger, diaken

Fiscale kenmerken ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor donaties vanuit Nederland

De Nederlandse Kerk/Dutch Church heeft sinds 1 januari 2016 een ANBI-status gekregen.

Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen e.d. geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw donatie, gift, legaat of erfstelling komt dan ook voor 100% ten goede aan de Nederlandse Kerk in Londen. Lees verder Fiscale kenmerken ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor donaties vanuit Nederland