Categoriearchief: Hoofdartikel

Verwacht het onverwachte

19 medailles
‘Nederland haalt 19 medailles bij de Olympische Spelen in Pyeongchang’, kopte de NOS-site eind oktober. De verwachtingen voor de komende Winterspelen zijn hooggespannen, maar bovendien goed onderbouwd. Een sportdata bureau heeft allerlei berekeningen gemaakt en daar komt uit dat Nederland straks 6 gouden, 9 zilveren en 4 bronzen medailles haalt. Prachtig hoe ze dat allemaal kunnen berekenen tegenwoordig zou je denken. Maar, zo luidde het commentaar van de chef de mission, die berekeningen zeggen niks. Het is tot nog toe nooit gegaan zoals de berekeningen voorspelde.

Liever berekenen dan verwachten
Bijzonder eigenlijk. Sporters en coaches zeggen dat je er niets mee bereikt en toch wordt er veel geld en tijd gestopt in het maken van berekeningen. Niets moet aan het toeval overgelaten worden. En zo gaat het niet alleen in de sport. Verkiezingsprogramma’s, regeerakkoorden en welke plannen dan ook; We moeten ze eerst laten doorrekenen. Ja, soms lijkt het dat we heilig geloven in berekeningen en voorspellingen. Al komen ze zelden uit. De economie houdt zich bijna nooit aan de voorspellingen, peilingen zitten er standaard naast. Als we de berekeningen moesten geloven was Hillary Clinton nu president van de USA en leefden we al anderhalf jaar met de geruststellende gedachte dat de Britten gewoon in de EU zouden blijven. En ook al gebeurt het vaak dat de dingen anders gaan dan we dachten, we zijn toch iedere keer weer van slag als het gebeurt. Wij mensen houden nu eenmaal niet van het onverwachte.

Voorspellende wijzen en een berekenende koning
Is dat nu iets van deze tijd, dat we alle onzekerheid willen uitbannen en proberen weg te redeneren? Volgens mij niet. Ook in het kerstverhaal gebeurt het. Wijzen proberen aan de hand van de sterren de toekomst te voorspellen. Zij worden verrast door een wonderlijke ster, die hen voor een raadsel stelt. Ze moeten achter hun schrijftafels vandaan komen om dit onverwachte fenomeen met eigen ogen te gaan aanschouwen. En dan is er koning Herodes die alles in het werk stelt om mogelijke aanvallen op zijn troon te berekenen en voortijdig te elimineren. Maar wetenschappelijke voorspellingen van wijzen of de berekenende kindermoord van een boze koning kunnen het script van het kerstverhaal niet veranderen.

Kerst is het feest van het onverwachte
Het kerstverhaal laat zien dat je altijd het onverwachte mag verwachten. Gods verhaal met de wereld houdt zich niet aan statistieken. Gods verhaal is het verhaal van een koningskind geboren in een stal. Het is het verhaal van hemelse engelen die eenvoudige herders een groot Gloria toezingen. Kerst laat zien dat je, temidden van alle doemscenario’s die met alle berekeningen onontkoombaar lijken, niet hoeft te wanhopen. Je mag het onverwachte verwachten. Wie daar voor open staat zal onverwacht lichtpunten zien in de donkere nacht. Wie die gave bezit is als de drie wijzen. Zij zagen een licht stralen in de duisternis. In dat licht wens ik u een onverwacht mooi kerstfeest toe!

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Theoloog des Vaderlands

Tja daar sta je dan, en hebben ze je net Theoloog des Vaderlands genoemd.

Ik moest denken aan al die keren dat ik buiten de kerk mensen heb gehuwd en uit-gevaren. Ook moest ik denken aan de tragische situaties waar ik in belandde als buitenkerkelijke pastor. En hoe mij soms gevraagd wordt, om in het geval van een overlijden, God niet te noemen. En toch willen mensen dan graag dat ik kom. En dan doe ik tijdens de uitvaart een groot kruis om, om te laten zien: ‘hier ben ik van’, vanuit hier leef en deel ik verder.

Maar ook aan hoe ik, toen ik in Londen woonde en werkte, in een naar binnenge-keerde zoektocht naar geluk, kennismaakte met een orthodoxe priester en hoe mijn leven werd opengebroken. Hoe ik een kader vond om vanuit te leven. En aan de carrièreswitch die daarop volgde.

En dan voelt zo’n titel als een erkenning en een steun in de rug. Ik kreeg veel warmte vanuit mijn omgeving. Bijzonder. Ik besef dat veel mensen nooit of nauwe-lijks erkenning krijgen voor wat ze doen.

Naast alle felicitaties en steun, kwamen de zondag na de zaterdagavond, al de eer-ste mails binnen met verzoeken. En ook de teleurgestelde reacties op social media waarin ik al neergezet werd voordat ik de kans uberhaupt heb gekregen. ‘Zo’n vrij-zinnige, die kunnen alleen maar horziontaal spreken’. Eerlijk gezegd veerde ik daar ook van op: Dat zullen we nog weleens zien, dacht ik bij mijzelf. Een dominee die in een dorp werkt mailde dat hij het jammer vindt dat alleen stadse, elitaire figuren voor dit soort dingen in aanmerking komen. En wij dan, met onze poten in de klei? Ik begrijp heel goed wat hij bedoelt. Ook kreeg ik een heuse haatmail. Een collega schreef mij: ‘behalve lichtopsteker ben je dit jaar ook bliksemafleider’.

Ik heb 10.000 euro gekregen om een oecumenische schrijversdenktank te vormen, breder dan de christelijke traditie alleen. We gaan de gebedsregels uit het Onze Vader uitdiepen om bij te dragen aan een existentiele ruimte en gesprekskader, een heilige ruimte, die wij, zo vermoed ik, in de samenleving missen.

Claartje Kruijff

Beslissend

Dit voorjaar werd op de Nederlandse TV de zesdelige BBC-serie War and Peace uit 2016 uitgezonden, die is gebaseerd op Tolstojs reusachtige roman Oorlog en Vrede uit 1869. We zagen mooie mensen in schitterende kleren leven en lijden aan liefde en bedrog en misverstand.En op de gebeurtenissen die hun leven bepalen – Tolstoj schrijft over Rusland tijdens de veldtocht van Napoleon naar Moskou in 1812 – hebben al die vorsten en prinsen en gravinnen al even weinig greep als het gewone voetvolk. Lees verder Beslissend

Figaro-pastoraat

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Kerk in Londen een bijzondere predikant gehad. Joost Röselaers wist een klassieke invulling van het predikantschap – met aandacht voor de mensen in de gemeente, goede diensten en liefhebberij voor de klassieke kerkdienst –te combineren met het inslaan van nieuwe wegen. De predikant die zijn klanten vooral ziet in de kerk, op catechisatie en op huisbezoek thuis, zal weinig nieuwe mensen meer trekken. Zo’n predikant verwaarloost het naar buiten tredende karakter van de kerk. Lees verder Figaro-pastoraat

De staat van de kerk

De afgelopen vier jaren heb ik mij vol enthousiasme ingezet voor de Nederlandse Kerk/Dutch Church in Londen, en voor de diverse organisaties die de kerk als hun thuis beschouwen. De activiteiten die in de kerk plaatsvinden zijn buitengewoon divers. De kerk is mede daardoor geworden tot de centrale plek van ontmoeting en inspiratie voor veel Nederlanders in Londen, kerkelijk of niet. Wordt hier de kerk van de toekomst vormgegeven? Lees verder De staat van de kerk

Verspijkerd en verzaagd

Onder deze titel presenteerde Het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch dit voorjaar een intrigerende tentoonstelling over het hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst. De gipsen heiligenbeelden die zo lang de kerken en de woningen van de Nederlandse rooms-katholieken hebben gesierd, maar in de afgelopen vijftig jaar in onbruik zijn geraakt en massaal zijn weggedaan, worden vanaf de jaren zestig door kunstenaars naar hun atelier gebracht en onder handen genomen. Wat doen ze er mee? Is het blasfemie of beeldhouwkunst, ramkoers of redding, ergernis of eerbetoon? Lees verder Verspijkerd en verzaagd

Muziek, dat helpt

In Nederland is de Mattheüspassie van Bach buitengewoon populair. Veel oratoriumverenigingen nemen het werk in studie, er is zelfs een mee-zing Mattheüs en in de weken voor Pasen kan men in vele kerken en concertzalen een uitvoering van deze passie meemaken. Het curieuze is dat ondanks de ontkerkelijking en de secularisatie van de samenleving zoveel mensen deze uitvoeringen bezoeken, gelovigen en niet- gelovigen. Je kunt deze muziek van Bach blijkbaar op meerdere manieren beleven: als geloofsverdieping of als een moment van reflectie. Lees verder Muziek, dat helpt

Lent. How did it begin?

Lent is one of the oldest sacred periods in the Christian Calendar. All Christians know it from childhood although their experiences will be different depending on which denomination they belong to. The English word Lent comes from the old Anglo-Saxon ‘lenten’ meaning ‘spring season’ as its Dutch equivalent ‘lente’ still does today. Lent commemorates the forty days which, according to Matthew, Mark and Luke, Jesus spent reflecting and fasting in the desert. In Biblical times, ‘forty days’ was a figure of speech signifying a long time whereas ‘three days’ meant a short time. It’s similar to us saying today ‘see you in five minutes’. Lees verder Lent. How did it begin?

Het enige dat nodig is voor het zegevieren van het kwade is dat goede mensen niets doen

Met het afscheid van Barack Obama als president van de Verenigde Staten wordt ook afscheid genomen van een droom. Wat waren wij hoopvol, toen hij acht jaren geleden aantrad. ‘Yes we can!’, was zijn slogan. Obama hield ons een gedroomde wereld voor. Heeft hij het waargemaakt? Ik denk dat het enigszins is tegengevallen, al zullen we de komende jaren nog regelmatig terugverlangen naar de stijl en de boodschap van Obama. Lees verder Het enige dat nodig is voor het zegevieren van het kwade is dat goede mensen niets doen