Categoriearchief: Kinderkerk

Nieuws uit de kinderkerk

Na een mooie start van het nieuwe seizoen zijn we inmiddels druk bezig met de voorbereiding van het jaarlijkse kerstspel. De titel is dit jaar ‘De Vierde Wijze’. Bijna iedereen kent het verhaal van de drie wijzen. Maar wist je dat er een vierde wijze is? Zij wil graag met de drie anderen op reis, op zoek naar de nieuwe koning die geboren is. Maar deze vierde wijze is een beetje eigenwijs. Ze raakt de anderen kwijt. Er zit niets anders op dan alleen op zoek te gaan naar het koningskind. Onderweg heeft deze eigen-wijze allerlei bijzondere en onverwachte ontmoetingen. Lukt het haar de nieuwgeboren koning te vinden? Lees verder Nieuws uit de kinderkerk

Mooie gedachtenisdienst in De Nederlandse Kerk

Mooie gedachtenisdienst in De Nederlandse Kerk op zondag 29 oktober 2017.

  • ‎Foto's Rosalie Kuyvenhoven‎

De kinderen maakten kleurrijke bloemen als herinnering aan goede, vrolijke en dierbare herinneringen van mensen die ons zijn voorgegaan. De bloemen waren geïnspireerd op een ontroerend liedje van Henny Vrienten dat we in de dienst beluisterden: ‘De tuinman en de roos’.

Nieuws uit de kinderkerk

Een nieuw schooljaar!
Hopelijk hebben jullie allemaal een leuke zomervakantie gehad en heb je weer wat energie opgedaan om fris aan het nieuwe schooljaar te beginnen! Misschien heb je ideeën voor de kinderkerk in het nieuwe jaar, dan zouden we die natuurlijk graag willen horen.

Terugblik dienst van 10 september
De eerste kinderkerkdienst van dit schooljaar had als thema ‘Helpende Handen’. In de kerkdienst luisterden we naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, voorgelezen door Tijmen Proos, waarna dominee Henk de Roest de kinderen naar voren liet komen voor een gesprekje. Lees verder Nieuws uit de kinderkerk

Kinderkerk jaaroverzicht 2016/2017!

Het is weer zomer… zomervakantie, zon, af en toe wat regen (als je in Engeland blijft) en er is weer een schooljaar afgerond! Wij kijken ook terug op een mooi kinderkerkjaar, vol diverse activiteiten. Veel dank aan alle kinderen voor hun inspirerende en boeiende bijdragen, en voor de ouders voor hun hulp. Hier volgt een impressie van de activiteiten die we dit jaar hebben gedaan.

September 2016
Dit was een bijzondere dienst omdat Sebastiaan Grol (11 jaar) werd gedoopt! Douwe (13 jaar) interviewde Sebastiaan na afloop van de dienst voor een stukje in het kerknieuws. In de kinderkerkdienst hebben we het over gastvrijheid gehad. Lees verder Kinderkerk jaaroverzicht 2016/2017!

Nieuws uit de kinderkerk

Terugblik
Sinds het laatste kerknieuws hebben we de paastijd weer achter de rug en dus Palmpasen en Pasen gevierd. Bij de palmpaasviering hebben we mooie palmpasenstokken versierd en de betekenis achter de verschillende symbolen van de stok besproken. In de paasdienst is voor de kleinsten het paasverhaal voorgelezen met mooie platen op de ‘beamer’. Ook keken we naar een filmpje ‘Eating Twinkies With God’ over waar je God kan vinden. Daarna zijn we in de kinderdienst met de oudere kinderen hier verder op ingegaan. We hebben de gekleurde bril beschreven en de boodschap hierbij was: Wat je ziet wordt bepaald door de bril waardoor je kijkt. De jongsten hebben een paaskleurplaat ingekleurd. Lees verder Nieuws uit de kinderkerk

Nieuws uit de kinderkerk

Terugblik
Sinds het vorige kerknieuws hebben we één kinderkerkdienst achter de rug, dit was de februari dienst. Het thema was Noach en tijdens de dienst werd de Dick Bruna versie van het verhaal voorgelezen. Vooral de kleinsten vonden dit erg leuk en Nijntje werd vol enthousiasme herkend! De jongste groep heeft mooie duifjes gevouwen in hun eigen dienst en aan het eind van de ‘grote mensen’ dienst maakte één van duifjes een succesvolle demonstratievlucht.

Met de oudste groep legden we een relatie tussen het verhaal van Noach en de veertigdagentijd. We spraken over de betekenis van het ‘askruisje’: de as staat voor de dingen die een goed en mooi leven in de weg staan, dingen waar we afscheid van willen nemen. Lees verder Nieuws uit de kinderkerk

Nieuws uit de kinderkerk

Terugblik
Sinds het laatste kerknieuws hebben we weer twee kinderkerkdiensten achter de rug. De eerste hiervan was de kerstdienst. De kerstdienst was een druk bezochte, goed geslaagde dienst waarin het kerstspel ‘Een geheim in de nacht’, leuk werd opgevoerd door de kinderen van de kinderkerk. Issy van Randwyck leverde een bijdrage van prachtig voorgedragen gedichten. Ook speelden een aantal kinderen hun instrument tijdens de dienst. Lees verder Nieuws uit de kinderkerk