Diaconie

De diaconie komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar. De kernactiviteiten van de diaconie zijn:

  1. diaconale hulpverlening: de penningmeester en de predikant zijn de spil in deze functie. De diaconie verleent financiële bijstand aan mensen uit de Nederlandse gemeenschap in diaconieEngeland. Deze kan zowel eenmalig als langdurig van karakter zijn;
  2. collecte: de diaconie selecteert de doelen voor de maand collectes waarbij gelet wordt op de historie van de kerk als vluchtelingen gemeente en waarbij een goede balans wordt nagestreefd tussen internationale en lokale projecten;
  3. financieel beleid: het beheer van de diaconale gelden die ontvangen zijn middels collecten, legaten en rente opbrengsten;
  4. contact met werkgroepen: middels een adoptie methode is een lid van de diaconie direct of indirect betrokken bij de werkgroepen Open Huis, Kaarten aan Gevangenen en Vluchtelingen. Het voordeel van deze structuur is de mogelijkheid om ook niet kerkenraadsleden te betrekken bij (diaconale) activiteiten in de gemeente.

Collecte zak
Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse diakonia, wat dienst of dienen betekent, en geeft aan waar de diaconie voor staat: het dienen collectezakvan onze naaste, van de mensen en van de wereld. De diaconie wil zich dienstbaar opstellen ten aanzien van onze eigen gemeente (binnen de Nederlandse Kerk), ten aanzien van de mensen in onze naaste omgeving met wie wij onze dagelijkse leefruimte delen (Londen en regionaal) en ten aanzien van de wereld. De diaconale taken en activiteiten kunnen worden samengevat als zorg, hulp en dienst, maar ook contact en bemiddeling. De PKN noemt als kerntaken van de diaconie: onderling dienstbetoon, bijstand, verzorging, bescherming, algemeen maatschappelijk welzijn, signaleren van knel situaties samenleving, zorg voor behoud van de schepping, dienst aan de Tafel en inzameling gaven, toerusten gemeente in diaconale roeping.

De kerkenraad heeft besloten om niet alleen voor de diaconie maar ook voor de kerk te collecteren. Voortaan zijn er twee collectes tijdens de dienst. De rode collecte zakken zijn voor het project van de diaconie en de blauwe collecte zakken zijn voor de kerk, hier staat het woord Austin Friars in geborduurd.

Fiscale kenmerken ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) voor donaties vanuit Nederland

De Nederlandse Kerk/Dutch Church heeft sinds 1 januari 2016 een ANBI-status gekregen. Het nummer is RSIN 824324043.
Link naar de website van de Charity Commission.

Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen e.d. geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw donatie, gift, legaat of erfstelling komt dan ook voor 100% ten goede aan de Nederlandse Kerk in Londen.

Uw bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift. Daarvoor geldt (als regel) een drempel, die afhankelijk is van uw inkomen. U kunt zich echter ook bij schriftelijke overeenkomst met de Nederlandse Kerk/Dutch Church verbinden tot het doen van een bepaalde jaarlijks gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar. In dat geval is uw gift, volgens de op dit moment (2017) geldende regels, zonder drempel aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 is daar geen notariële akte meer voor nodig.

Het model ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ die wij hanteren, is dezelfde die u op de website van de Belastingdienst kunt vinden.

Gift Aid – Uw geld is meer waard…
Elke maand beveelt de diaconie een goed doel aan dat u financieel kunt ondersteunen. Uw geld wordt goed besteed, maar u kunt uw donaties nog meer waarde geven zonder dat het u meer kost door Gift Aid. Als u uw gaven met Gift Aid geeft, kan de diakonie hierover de door u betaalde belasting bij HMRC terugvragen. Tot nu toe werd in de Nederlandse Kerk Gift Aid uitgevoerd door middel van bonnen die u op kantoor kunt kopen.
Dit bonnensysteem blijft bestaan. De kerkenraad heeft echter besloten om de Gift Aid uit te breiden met Gift Aid envelopjes, zodat er meer van Gift Aid gebruik gemaakt kan worden.

Even een paar dingen waar u op moet letten:

  1. U moet als belastingbetaler in de UK geregistreerd staan,
  2. U moet ten minste het bedrag dat aan Gift Aid wordt teruggevraagd van HMRC aan belastingen hebben betaald (25 % van uw gift),
  3. U moet uw naam en adresgegevens op het Gift Aid envelopje hebben ingevuld. 

U kunt zowel voor het diaconie project van de maand als voor de kerk zelf Gift Aid envelopjes of bonnen gebruiken.
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw medewerking,
Marijn Veuger, diaken, januari 2013

Amnesty Int candleAmnesty International
Om onze verbondenheid met gewetensgevangenen en mensen die het slachtoffer van schendingen van de mensenrechten zijn tot uitdrukking te brengen, brandt in de zijbeuk van de kerk een kaars voor Amnesty International.

Dutch Church in London

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten