Intrededienst ds. Bertjan van de Lagemaat

Op zondag 1 oktober vierden we de verbintenis en intrededienst van onze nieuwe predikant, ds. Bertjan van de Lagemaat. Dr. Tjaard Barnard verbond de predikant aan de Nederlandse Kerk in Londen in een feestelijke dienst met kinderkerk. Na de kerkdienst was er een receptie met lunch en toespraken. Ook vierden we de 99e verjaardag van, voormalige koster en gemeentelid, Ali Touw.


De foto’s zijn gemaakt door Ditte Donnelly