Kinderkerk jaaroverzicht 2016/2017!

Het is weer zomer… zomervakantie, zon, af en toe wat regen (als je in Engeland blijft) en er is weer een schooljaar afgerond! Wij kijken ook terug op een mooi kinderkerkjaar, vol diverse activiteiten. Veel dank aan alle kinderen voor hun inspirerende en boeiende bijdragen, en voor de ouders voor hun hulp. Hier volgt een impressie van de activiteiten die we dit jaar hebben gedaan.

September 2016
Dit was een bijzondere dienst omdat Sebastiaan Grol (11 jaar) werd gedoopt! Douwe (13 jaar) interviewde Sebastiaan na afloop van de dienst voor een stukje in het kerknieuws. In de kinderkerkdienst hebben we het over gastvrijheid gehad.

Oktober 2016
Begin oktober was het onderwerp de Toren van Babel en na het verhaal te hebben gehoord hebben de kinderen een aantal fantastische torens gebouwd, één hiervan is te zien op de foto.

Eind oktober hebben we de overledenen in ons midden herdacht en hebben we een kaart geschreven met herinneringen aan iemand die is overleden en die we missen. De kinderen hebben ook de kaarsen ceremonie bijgewoond in de kerkdienst samen met de andere kerkgangers.

November/ December 2016
In de dienst van eind november hebben we ons voorbereid op het kerstspel van 18 december. De kinderen hebben in de kerstdienst in samenwerking met actrice Issy van Randwyck het kerstspel “Een geheim in de nacht” opgevoerd. We hebben er weer van genoten! Ook hebben een aantal kinderen een mooie muziekale bijdrage geleverd tijdens de kerstdienst en later ook in de hal beneden.

Januari 2017
Het thema van de januaridienst was de gelijkenis van de zaaier. In de dienst hebben we gezamenlijk een leuk filmpje gezien van de gelijkenis. In de kinderkerk beneden hebben de kleinsten daarna wat zaadjes geplant. Met de oudere groep hebben we gesproken over het verhaal Wat denken jullie dat het verhaal betekent? Het verhaal is een gelijkenis. Wat is een gelijkenis? Wat is het Koninkrijk van God? Wat heeft het Koninkrijk van God nodig om te kunnen bloeien? Wat heb jij zelf nodig om te kunnen groeien? Wanneer ben jij op je best? etc. Ook zij kunnen zaadjes planten of hun gedachten uitschrijven/tekenen op een vel papier.

Februari 2017
Het thema was Noach en tijdens de dienst werd de Dick Bruna versie van het verhaal voorgelezen door Rosalie. Vooral de kleinsten vonden dit erg leuk en Nijntje werd vol enthousiasme herkend! De jongste groep heeft mooie duifjes gevouwen in hun eigen dienst en aan het eind van de ‘grote mensen’ dienst maakte één van duifjes een succesvolle demonstratievlucht.
Met de oudste groep legden we een relatie tussen het verhaal van Noach en de veertigdagentijd. We spraken over de betekenis van het ‘askruisje’: de as staat voor de dingen die een goed en mooi leven in de weg staan, dingen waar we afscheid van willen nemen. Tegelijk staat de as voor de belofte van nieuw leven, zoals de regenboog uit het verhaal van Noach. We maakten vervolgens een mooie collage over de donkere en lichte kanten van het leven en we bespraken wat je zelf kunt doen om de wereld een beetje mooier te maken. Kinderen die dit wilden ontvingen een askruisje op hun hand.

Maart 2017
Het thema van de maart kinderkerkdienst was “Jezus die over het water loopt”. Tijdens de dienst hebben we allen kunnen kijken naar een animatie-filmpje van een zandkunstenaar. Met de jongere groep hebben we daarna een zandtekening van een boot proberen te maken, wat best lastig bleek te zijn. Met de oudere groep hebben we een gesprek gevoerd over het verhaal. Kan dit wel? Het verhaal gaat over vertrouwen en iets doen waarvan je niet dacht dat het kan. Op wie of wat vertrouw jij in je leven? Heb jij weleens iets gedaan waarvan je dacht dat het onmogelijk was, en dat het toen toch lukte?

April 2017
Bij de palmpaasviering hebben we mooie palmpasenstokken versierd en de betekenis achter de verschillende symbolen van de stok besproken. In de paasdienst is voor de kleinsten het paasverhaal voorgelezen met mooie platen op de beamer. Ook keken we naar een filmpje ‘Eating Twinkies With God’ over waar je God kan vinden. Daarna zijn we in de kinderdienst met de oudere kinderen hier verder op ingegaan. We hebben gekleurde bril beschreven en de boodschap hierbij was: Wat je ziet wordt bepaald door de bril waardoor je kijkt. De jongsten hebben een paaskleurplaat ingekleurd.

Mei 2017
Het onderwerp van de mei kinderkerkdienst was ‘de vrouw bij de put’. De kinderen hebben het in de kinderdienst gehad over Gods boodschap, hoe deze vaak verborgen lijkt maar als je ervoor open staat kan de boodschap ineens heel duidelijk worden.

Juli 2017
Tijdens de laatste kinderkerk van dit schooljaar namen we afscheid van Joost, Anne-Rose, Anne-Sophie en Florian. In de dienst hebben we geluisterd naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen, voorgelezen door Rosalie. In de kinderkerk hebben de kleintjes mooie vissen geknutseld van papieren bordjes. De oudere kinderen hebben een stoffen slinger versierd die we tijdens de receptie na de dienst aan Joost en Anne-Rose hebben gegeven. We zullen ze missen!

Jongeren eetgroep (12-16 jaar)
We hebben dit jaar een eetgroep voor jongeren van ongeveer 12 tot 16 jaar opgericht. De groep komt een aantal keer per jaar samen in een restaurant in Woking voor een lekkere maaltijd en een goed gesprek onder leiding van de dominee. We zijn dit jaar 2 keer samengekomen en hopelijk kunnen we dit volgend schooljaar voortzetten. Als je hierbij wilt zijn ben je van harte welkom en kun je je opgeven bij: email hidden; JavaScript is required.

Voor de agenda
In het nieuwe schooljaar zijn de volgende kinderkerk bijeenkomsten gepland: 10 september startzondag, 1 oktober eerste dienst ds Bertjan van de Lagemaat, 29 oktober, 3 december oefenen kerstspel, 17 december kerstdienst en 14 januari. Zoals gebruikelijk is iedereen van harte uitgenodigd.