Nieuws uit de kinderkerk

Terugblik
Sinds het vorige kerknieuws hebben we één kinderkerkdienst achter de rug, dit was de februari dienst. Het thema was Noach en tijdens de dienst werd de Dick Bruna versie van het verhaal voorgelezen. Vooral de kleinsten vonden dit erg leuk en Nijntje werd vol enthousiasme herkend! De jongste groep heeft mooie duifjes gevouwen in hun eigen dienst en aan het eind van de ‘grote mensen’ dienst maakte één van duifjes een succesvolle demonstratievlucht.

Met de oudste groep legden we een relatie tussen het verhaal van Noach en de veertigdagentijd. We spraken over de betekenis van het ‘askruisje’: de as staat voor de dingen die een goed en mooi leven in de weg staan, dingen waar we afscheid van willen nemen. Tegelijk staat de as voor de belofte van nieuw leven, zoals de regenboog uit het verhaal van Noach. We maakten vervolgens een mooie collage over de donkere en lichte kanten van het leven en we bespraken wat je zelf kunt doen om de wereld een beetje mooier te maken. Kinderen die dit wilden ontvingen een askruisje op hun hand.

Jongeren eetgroep (12-16 jaar)
Op 25 februari is de jongeren eetgroep weer bijeengekomen. Deze keer waren vooraf wat vragen over het nieuws doorgestuurd zodat ieder er alvast over na kon denken. De groep heeft het prima naar de zin gehad en er is een goed gesprek gevoerd.

De volgende eetgroep is gepland op 1 juli.

Komende data
Op 9 april is het Palmpasen en zullen we weer paasstokken versieren. Op 16 april vieren we Pasen en de volgende 2 kinderdiensten zijn 21 mei en 2 juli. Zoals gebruikelijk zijn alle kinderen van harte uitgenodigd erbij te zijn!

Lunch
Na iedere kinderkerkdienst is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een informele gezamenlijke maaltijd waarbij we heerlijke soep eten met lekker brood, kaas en hagelslag!

Kijk voor meer informatie over de kinderkerk op de website van de Nederlandse Kerk: www.dutchchurch.org.uk en hou ook de Facebookpagina van de Dutch Church/Nederlandse Kerk in de gaten! Graag tot ziens,

Namens de kinderkerk,
Martine Boesveld en Rosalie Kuyvenhoven