U bent geroepen om vrij te zijn

I544 Balloon girl 19.01.16Tijdens de veertigdagentijd wordt dagelijks een gedachte (een tekst, een afbeelding, een muziekstuk) per email aan belangstellenden toegestuurd rondom het thema: ‘u bent geroepen om vrij te zijn’. Deze tekst is afkomstig uit de brief van Paulus aan de Galaten. Vrij zijn is volgens Bijbelse verhalen het hoogst haalbare. Wat vraagt het van ons, om vrij te worden?

Vrijheid vraagt bovenal om moed. Het is geen vrijheid-blijheid, de vrijheid die verbonden is aan ‘lekker jezelf kunnen zijn en doen waar je zin in hebt’. Nee, vrijheid vraagt om moed. En dan bedoel ik niet de krachtpatserige heldenmoed die James Bond tentoonspreidt in zijn laatste film, Spectre.  Vrijheid vraagt om de moed om rechtop in de ruimte te gaan staan, om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te gaan dragen. Om ergens voor te gaan stáán.

Het is een hele opgave om vrij te zijn, en dat is iets van alle tijden. Voor de hoofdrolspelers uit de Bijbel was het ook een grote uitdaging. Ook zij moeten de vrijheid nog leren, de bevrijding van alles wat een mens afhoudt van zijn uiteindelijke bestemming. Alles wat Bijbelse personages dikwijls doormaken heeft een innerlijke logica: het zijn de stappen die ieder mens in zijn leven moet zetten om vrij te worden. Het is de gang die wij allen moeten maken om te kunnen worden wie wij zijn. Of jij je nu aan het losmaken bent van je ouders en invulling hoopt te geven aan een eigen identiteit, of je maakt je los van de herinnering aan een dierbare die je aan het leven of aan de dood hebt moeten verliezen. Het kan ook zijn dat jij je zo graag zou willen bevrijden van andersoortige herinneringen die je belemmeren verder te trekken.

Misschien komt het er wel op aan dat wij gaan erkennen, dat volkomen vrijheid voor velen van ons een illusie is. Het heden speelt zich nu eenmaal altijd af in de schaduw van wat is geweest. Naarmate de tijd verstrijkt groeit er een dun laagje huid op oude wonden maar echt dicht gaan zij nooit. En dat hoeft misschien ook niet.

Wanneer wij op zoek zijn naar een toekomst hoeven wij ons niet van het verleden te bevrijden. Waar het op aan komt is hoe wij ons tot het verleden verhouden. En welke plaats wij het in ons leven nu toebedelen. En wij mogen ons in deze zoektocht naar vrijheid richten op hem, die ons een volkomen vrijheid heeft getoond. Het leek een doodlopende weg te worden, maar God zij dank is deze vrijheid sterker dan alle machten op aarde, en sterker dan de dood. Aan ons om deze weg te volgen- geroepen als wij zijn, om vrij te zijn.

Ds. Joost Röselaers