Vanuit de kerkenraad

Diensten
Startzondag op 10 september was met onze consulent prof dr Henk de Roest. Er was kinderkerk, met vele kinderen die aandachtig naar Henk luisterden terwijl hij de eerste hulp doos uitpakte om uitleg te geven over het verhaal van de barmhartige Samaritaan, prachtig voorgelezen door Thijmen Proos.

We verheugen ons op de intrededienst van onze nieuwe predikant, ds Bertjan van de Lagemaat op zondag 1 oktober en hopen velen van u daar te zien!


Felicitaties

Wij feliciteren onze muzikaal adviseur Hanna Rijken met de goedgekeuring van haar dessertatie door de leescommissie!

Op 30 september wordt de Rinkelprijs aan onze oud-consulent en oud-predikant ds Hans Uytenboogaardt uitgereikt. Sinds 1985 kent de Stichting Oud-Katholiek Seminarie regelmatig de Andreas Rinkel-prijs toe aan personen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek hebben verricht op het gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere gelijkwaardige prestaties hebben geleverd die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn. Hans zal het openingscollege van dit studiejaar uitspreken onder de titel: ‘Willem Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed’. We feliciteren Hans van harte hiermee en hopen dat het een mooie en bijzondere dag zal worden.

Verder is één van onze huidige consulenten, Claartje Kruijff, genomineerd als 1 van de 3 kandidaten voor de titel ‘Theoloog des Vaderlands’. Een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt op de ‘Nacht van de Theologie’ op 23 september. Dit jaar is aan deze titel een prijs verbonden van €10.000,-, te besteden aan een door de winnaar uit te voeren project (dat, in het kader van 500 jaar Reformatie, te maken moet hebben met het op een onafhankelijke manier ontsluiten van Bijbelteksten). Claartje schrijft: ‘Ik hoop een onafhankelijke schrijvende denktank te vormen. Met een kleine groep denkers/schrijvers wil ik een jaar lang verdieping zoeken ten aanzien van levensvragen. Ik mis tijd, concentratie en diepgang in een haastige en chaotische maatschappij waarin de buitenkant van het leven dominant lijkt.’ We wensen haar veel succes hiermee!

Islamitische gebedsgroep Halls4Jumuah
De kerk werd benaderd door de Islamitische gebedsgroep Halls4Jumuah over de mogelijkheid om de social hall te gebruiken als gebedsruimte voor hun vrijdagsgebeden. Vanuit onze traditie van tolerantie en wederzijds respect is de kerk hiermee akkoord gegaan. De vraag was in eerste instantie voor drie weken, maar het is zo goed bevallen dat zij nu voor een langere tijd van de social hall gebruik zullen maken. Meer informatie is te vinden op http://www.halls4jumuah.org/

De kerkenraad