Wat zijn ‘schakels’?

schakelsSinds begin dit jaar is er een groep van vrijwilligers opgezet, ‘schakels’ genoemd. Deze groep is opgezet om structuur aan te brengen in het bezoekwerk van de Nederlandse Kerk in Londen. De schakels vallen onder de diaconie (de diaconie faciliteert en coördineert) en zij houden contact met de predikant.
De ‘schakel’ is (inderdaad) een schakel tussen de persoon die bezocht wordt en de predikant.   Zij bezoeken een ieder die daar waarde aan hecht. De schakels zijn verdeeld per regio, in Londen en omstreken.
Elke schakel bezoekt een aantal mensen, en probeert in ieder geval twee keer per jaar contact te leggen, zo mogelijk tenminste één keer met een bezoek.
Het bezoek is vooral bedoeld om het contact, om Nederlands te spreken, en om de band met de kerk levend te houden. De bezochte mensen zijn van harte welkom om contact op te nemen met de schakel als dat nodig is. Ook kunnen zij aan de schakel doorgeven dat zij een bezoek van de predikant zouden willen hebben.
Mocht u er prijs op stellen om door een schakel bezocht te worden dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau:
Tel. 020 7588 1684,
Email: email hidden; JavaScript is required

Tot spoedig ziens, namens de diaconie,

Wilfred Pool, Joost Röselaers