Welkom op zondag 28 mei – 11.00 uur in de Nederlandse Kerk in Londen

De zesde zondag na Pasen is de zondag tussen Hemelvaartsdag – in Nederland een ‘christelijke fietsdag’- en Pinksteren. In de traditie wordt deze zondag ook wel ‘wezenzondag’ genoemd. Jezus heeft bij zijn ‘hemelvaart’ definitief afscheid van zijn volgelingen genomen en de belofte dat de Eeuwige op een nieuwe manier bij hen zal zijn, is nog niet vervuld.
De leerlingen blijven vooralsnog ‘verweesd’ in Jeruzalem achter. Ze kunnen slechts wachten, hopen en bidden dat ze de nabijheid van de Heer (opnieuw) zullen ervaren.
Wachten op een Godservaring. Hoe herkenbaar is dat voor ons?

Klaas Koffeman is gastpredikant. All welcome! Anne Page organist.

Anne Page
Klaas Koffeman