Vanuit de kerkeraad

Vanuit de kerkeraad

In augustus mochten we veel gastpredikanten in de kerk verwelkomen. De kerkeraad is hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Twee van onze consulenten, Karin van den Broeke en Tjaard Barnard, zijn gekomen en spoedig komen beiden weer. Onze derde consulent, Eddy Reefhuis, komt ook binnenkort. Tjaard Barnard heeft de september kerkeraadsvergadering bijgewoond en Karin zal de vergadering in oktober bijwonen. Op deze manier kunnen de ‘nieuwe’ kerkeraadsleden hen ook in ‘levende lijve’ leren kennen. Via zoom doen de consulenten ook geregeld mee met de vergaderingen, de kerkeraad waardeert hun meedenken en betrokkenheid zeer.

Op Startzondag, 10 september, was er een mooie opkomst van meer dan 40 mensen.

Gebouw

We wachten nog op verschillende offertes voor een nieuwe traplift. De offertes verschillen enorm, dus we moeten goed bekijken wat ze precies inhouden. Verder moet het mooie blauwe tapijt van de trap binnenkort vervangen worden, aangezien de randen beginnen op te krullen.

We zijn in contact met een Access Consultant van IDACS (inclusive design and access consultancy services) om de toegankelijkheidsproblemen van het gebouw te onderzoeken. We willen weten wat er gedaan moet worden voor de wet en wat ‘reasonable and practical’ is. Als er misschien iemand in de gemeente met kennis van zaken in architectuur is die ons hierbij zou kunnen helpen en de implicaties beter kan inschatten? We horen graag van u!

Website

Heeft u in de laatste tijd wel eens een kijkje op onze website genomen?
Onze webmaster, Arend Jan van der Marel, is sinds 2005 onze webmaster geweest en wil zich nu terugtrekken. We zijn hem heel dankbaar voor zijn werk en voor het feit dat hij de nieuw samengestelde website-werkgroep met Rein Roos, Ria Zegwaard, Bertjan, Ditte en Paul Donnelly, wil blijven steunen. Er heeft een vergadering plaatsgevonden waar de website is doorgenomen. De Homepage is nu een stuk korter geworden en daardoor overzichtelijker. Veel foto’s zijn vervangen en sommige pagina’s grondig aangepast. Een groot aantal bestanden zijn verwijderd waardoor de website een stuk sneller gedownload kan worden. Er is een tab over het jubileum raam en er komt een tab ‘bezinning’, met gedichten van Bertjan, misschien een gedachte van de week en zoompastoraat. Kijkt u eens! www.dutchchurch.org.uk

De kerkeraad