Bestuurlijke vernieuwing

Wijzigingen in de kerkorde.

Wie is lid van de Nederlandse kerk in Londen? Op welke wijze wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteleden? Hoe kan de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de besluitvorming en het werk van de kerk worden vergroot? Deze en andere vragen zijn besproken in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.

De aanbevelingen van de werkgroep zijn uitgewerkt in aanpassingen van de kerkorde. De voorgestelde wijzigingen zijn besproken door de kerkeraad en de consulenten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder:

  1. De wijze waarop men lid kan worden van de kerk wordt verruimd. De categorie ‘vrienden/belangstellenden’ wordt verwijderd. Lid worden kan men niet alleen door doop of belijdenis of overkomst uit een andere kerk of gemeente maar ook door instemming met de grondslag van de kerk (artikel 1 van de Kerkorde[1]). Leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd als zij minimaal 3 maanden lid zijn van de kerk.
  1. Tenminste een maand voor de jaarlijkse gemeentevergadering wordt de agenda met de relevante stukken, inclusief financiële stukken, naar de leden gezonden. Beleidsplannen, financiële stukken en andere belangrijke – in de kerkorde gespecificeerde – beslissingen moeten worden voorgelegd aan de gemeente. Regels zijn geformuleerd voor het bijeenroepen van een bijzondere gemeentevergadering en stemmen tijdens een vergadering. De kerkeraad moet aanbevelingen die met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen zijn aangenomen in behandeling nemen. Conform de bepalingen van het ‘Supplemental Charter’ ligt de beslissingsbevoegdheid bij de kerkeraad of trustees.
  1. Leden worden uitgenodigd een financiële bijdrage te geven voor het werk van de kerk. Dit is echter geen voorwaarde om lid te zijn.
  1. Tenminste twee derde van de kerkeraadsleden (de predikant niet meegerekend) moeten ook trustee zijn. Ouderlingen zijn automatisch trustees, diakenen niet.
  1. De benoemingstermijnen voor kerkeraadsleden, trustees en consulenten worden gewijzigd in 4 jaar, met mogelijke verlenging van tweemaal 2 jaar. Een uitzondering hierop voor kerkeraadsleden/trustees kan worden gemaakt als het aantal kerkeraadsleden of trustees onder het voorgeschreven minimum dreigt te komen of niet meer wordt voldaan aan eisen zoals de voorwaarde dat twee derde van de kerkeraadsleden trustee is. Om de continuïteit te waarborgen hoeft over een periode van twaalf maanden niet meer dan één kerkeraadslid/trustee zijn aanstelling te beëindigen. In geval een benoeming om één van deze redenen wordt verlengd zullen kerkeraad en trustees zich inspannen om een opvolger te vinden. Zodra deze is aangesteld zal de benoeming alsnog worden beëindigd.
  1. Toevoeging van een bezwaren- en geschillenregeling. De consulenten treden op als bemiddelaar bij conflicten en behandelen bezwaren en geschillen. Zij onderzoeken eerst of een schikking mogelijk is. Zo niet, dan wordt het bezwaar of geschil behandeld. Behandeling mag niet langer duren dan 3 maanden. Deze termijn kan éénmaal worden verlengd.

[1]  “De Nederlandse Kerk in Londen is een gemeenschap van mensen die in verbondenheid met de kerk der eeuwen hun geloof belijden in de God en Vader van hun Heer Jezus Christus, die op Hem hun hoop stellen en die in zijn Geest van liefde hun naasten tot zegen willen zijn.”
NB: Zoals voorheen kunnen leden ook tegelijk lid zijn van een andere christelijke geloofsgemeenschap.

Tijdens het gemeenteberaad van 28 februari 2021 zijn de wijzigingen voorgelegd aan de gemeente. Het is nu aan de kerkeraad om de wijzigingen te accepteren en uitvoering hieraan te geven.

Namens de werkgroep,

Ria Zegwaard

 

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten