Publicaties

Publicaties door de jaren heen van belang voor de Nederlandse Kerk:

 1. G. RoosEen Hollandse kerk in Londen, Reformatorisch Dagblad, 19 juli 2007.
 2. Ds. Henk ten Napel – Nederlandse Kerk in een aangeslagen City – artikel in Woord & Dienst, Tweewekelijks opiniërend magazine voor de Protestantse Kerk in Nederland – 20 augustus 2005.
 3. Ds H ten NapelHerberg voor Nederlanders, artikel uit Friesch Dagblad, 28 juli 2006.
 4. ed. A.J. Jelsma en O. Boersma – Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585, Den Haag 1993.
 5. Baart de la Faille-Wichers, H. Hoeth – Herinneringen 28 jaar in de pastorie te Londen, Assen 1933.
 6. O. Boersma – Vluchtig voorbeeld; de Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585, proefschrift 1994. Klik hier voor de volledige digitale tekst van dit boek.
 7. W. F. Dankbaar – Communiegebruiken in de eeuw der Reformatie Uitgegeven door het Instituut voor Liturgie wetenschap van de Rijksuniversiteit te Groningen 1986.
 8. J. van Dorp – Het licht achter den muur, Amsterdam 1946.
 9. O. P. Grell – Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642, Leiden 1989.
 10. O. P. Grell – ‘From persecution to integration: the decline of the Anglo-Dutch communies in England, 1648-1702’, in O.P. Grell, J.I. Israel en N. Tyacke, From persecution to toleration. The Glorious Revolution and religion in England, Oxford 1991.
 11. J. H. Hessels – Ecclesiae Londino-Batavae Archivum, Epistulae et tractatus cum reformationis tum Ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes (vier delen), Cambridge 1887-1897.
 12. J. H. Hessels – Register of the attestations or certificates of membership etc., preserved in the Dutch Reformed Church, Austin friars, London, 1568 to 1872, Londen 1892.
 13. ed. A.A. van Schelven – Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche Vluchtelingen-Kerk te Londen, 1560-1563, uitgegeven door het Historisch Genootschap, derde serie, no. 43, Amsterdam 1921.
 14. J. Lindeboom – Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen, 1550-1950, Den Haag 1950.
 15. D. MacCulloch – Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation, London 1999.
 16. W. J. Ch. Moens – The marriage, baptismal, and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions, of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London, with a short account of the strangers and their churches, Lemington 1884.
 17. D. Omrod – The Dutch in London. The influence of an immigrant community 1550-1800, London 1973.
 18. A. Pettegree – Foreign Protestant communities in sixteenth-century London, Oxford 1986.
 19. Keetie E. Sluyterman – Kerk in de City. 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen, Hilversum 2000. Klik hier voor meer informatie.