Trouwen en Dopen

Inleiding

Tegenwoordig zijn minder mensen lid van een kerk, maar zij zijn over het algemeen niet minder gelovig geworden. Met name op waardevolle, vreugdevolle en verdrietige momenten in het leven ervaren veel mensen dat er meer is dan het gewone en het alledaagse. Op zulke momenten kan de kerk een wezenlijke rol spelen in de vormgeving en de inhoud van een ceremonie. De Nederlandse Kerk wil benadrukken dat zij open staat voor een ieder die in een dergelijke situatie een beroep op hen wil doen, ongeacht afkomst en religieuze overtuiging. Hieronder leest u meer en kunt u brochures voor dopen en trouwen downloaden.

Informatie

De Nederlandse Kerk in Londen is een vrije en open geloofsgemeenschap in het hart van de City of London. Zij is opgericht in 1550 door vluchtelingen die vanwege hun geloof werden vervolgd. Koning Edward VI verleende hen gastvrijheid en schonk hen een kerkgebouw aan Austin Friars. Op deze zelfde plek wordt nog steeds elke zondag
om 11 uur een dienst gehouden en vinden er door de week verschillende gespreksgroepen en lezingen plaats. De Nederlandse Kerk is een plek van ontmoeting en zingeving voor vele Britten en Nederlanders die voor korte of langere tijd in het Verenigd Koninkrijk verblijven, immer trouw blijvend aan haar beginselwaarden van vrijheid en tolerantie.

Trouwen

Trouwen is een emotionele gebeurtenis. Je kiest voor elkaar en wilt dat in het openbaar tegen elkaar zeggen. De liefde die je voor iemand voelt en het gevoel dat je bij de ander op zijn plaats bent, zij n zaken die moeilijk te verwoorden zijn. Als je het de moeite waard vindt om op jouw trouwdag wat langer bij deze zaken stil te staan, dan kun je contact opnemen met onze predikant. In de Nederlandse Kerk is er ruimte voor mensen van alle kerkelijke achtergronden of zonder religieuze overtuiging. Wij stellen geen voorwaarden aan het afsluiten van een huwelijk vanuit de Nederlandse Kerk. Wij maken geen onderscheid tussen hetero- en homoparen. Kies je ervoor om in of vanuit de Nederlandse Kerk te trouwen, dan worden er samen met de predikant ds. Bertjan van de Lagemaat een drietal gesprekken gehouden. Daarin komen jouw levensloop, jouw wijzen van inspiratie en jullie samen-zij n aan bod. In het verlengde daarvan ligt de vormgeving van de huwelijksviering

Nadere informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de predikant van de Nederlandse Kerk ds.Bertjan van de Lagemaat, hij is bereikbaar per telefoon: 07957 775 980 Email: minister@dutchchurch.org.uk Voor alle praktische vragen is het bureau van de Nederlandse Kerk bereikbaar Telefoon: 020 7588 1684 Email: info@dutchchurch.org.uk Nederlandse Kerk, 7 Austin Friars, London EC2N 2HA Website: www.dutchchurch.org.uk

Doop

Vader of moeder worden is misschien wel de meest ingrijpende ervaring in een mensenleven. Als ouder ben je dankbaar, bezorgd, blij en sprakeloos tegelijk. Met de doop van hun kind kunnen ouders uiting geven aan die gevoelens. De doop kan op zondag worden gevierd tijdens de dienst, maar ook in kleine kring op een andere dag van de week. Alle ouders die hun kind ten doop willen houden zijn met deze wens welkom in de Nederlandse Kerk: ongeacht of zij een kerkelijke achtergrond hebben of niet, en of zij zich aan een kerk willen verbinden. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de doop.

Volwassendoop

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om je als volwassene te laten dopen. Het besluit om je als volwassene te laten dopen is meestal het gevolg van een bewuste keuze. Het kan goed zijn om daarover in gesprek te gaan met de predikant. Wil je een doop bespreken, neem dan contact op met de predikant van de Nederlandse Kerk, ds.Bertjan van de Lagemaat, minister@dutchchurch.org.uk. Hij zal graag van gedachten wisselen over de verschillende mogelijkheden om vorm en inhoud aan de doopceremonie te geven.