Voor liefde heb je ruimte nodig

Voor liefde heb je ruimte nodig

Op de koningsdagreceptie van de ambassade kwam ik met veel mensen in gesprek. Op een gegeven moment stond ik met een groep hoge internationale officieren te praten. Eén van hen riep er al snel een, naar later bleek, Amerikaanse collega bij. ‘Here’s a Dutch priest with a great story.’ De Amerikaan bleek inderdaad zeer geïnteresseerd, maar toen ik in mijn enthousiasme sprak over het oecumenische en liberale karakter van de kerk en daarbij het voorbeeld gaf dat bij ons ‘same sex marriages’ mogelijk zijn, sloeg het gesprek dood.

‘Father, I’m not a scholar in theology, but I know the bible tells us what is right and wrong and that is just wrong.’ Daar kwamen we tijdens een ‘gezellige’ koningsdagreceptie verder niet uit.

Onbegrip  

Eigenlijk jammer. Ik had er graag met hem over door willen praten. Niet om hem te overtuigen, maar wel om te laten zien hoe je sommige bijbelteksten anders kunt interpreteren en met meer begrip naar elkaar kunt kijken. Ik ken de bijbelverhalen waar je duidelijke aanwijzingen in kunt lezen dat homoseksualiteit niet de bedoeling is, maar daar zijn veel nuances bij aan te brengen en er zijn ook plaatsen in de bijbel te vinden die je als ‘homovriendelijk’ zou kunnen bestempelen. 

Liefde als woord in varianten

Ook het woord liefde heeft in de bijbel verschillende betekenissen en er worden verschillende woorden/termen voor gebruikt. Zo is er in het Grieks bijvoorbeeld een verschil tussen het woord eros, dat wij in het Nederlands terugvinden in het woord erotiek, of de erotische liefde. Maar daarnaast is er ook phileo dat meer voor vriendschap staat, of ergens een ‘liefhebber’ van zijn. En dan is er het woord agapè, dat staat voor verkiezend liefhebben en sympathie. Met wie verkies jij je leven in liefde door te brengen?

 

Ahawah

Ook in de bijbelverhalen in het Oude Testament wordt er veel over liefde gesproken. Over sjalom vrede en vriendschap, over chesed als trouw en loyaliteit. Maar met het woord dat daarbij voor liefde wordt gebruikt ahawah, is iets bijzonders aan de hand. Het heeft namelijk de specifieke betekenis van liefde, zorg en aandacht voor het andere, dat wat niet verwant, niet van jezelf is. Met het woord ahawah worden de mensen door God steeds opgeroepen om niet alleen te houden van, en te zorgen voor wat van jezelf is, wat eigen is en waar je als vanzelf een loyaliteit naar voelt. Dat is gemakkelijk. Nee, je wordt juist opgeroepen om eenzelfde zorg en vriendschap te tonen voor wat vreemd is. 

Ruimte

Het Hebreeuwse woord voor liefde vertelt ons dat het er bij liefde om gaat een

ruim hart te hebben. Liefde heeft ruimte nodig. Ruimte voor diversiteit om een ruimte te creëren waar inclusiviteit en liefde wordt ervaren. Voor de kerk betekent dat volgens mij dat wij een ontmoetingsplaats proberen te zijn waar ahawa wordt geleefd en beleefd. Waar ruimte bestaat voor wat anders is waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Met die boodschap loop ik vol overtuiging mee met Pride in Londen op 29 juni en ga ik de volgende morgen op 30 juni voor in onze Pride viering.

Ds. Bertjan van de Lagemaat