Diaconie

Diaconie collecte in juli 2024

Alzheimer’s Society

In de afgelopen periode zijn er vier markante dames die bij de Nederlandse kerk betrokken waren aan de ziekte Alzheimer overleden. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zouden wij graag de Alzheimer’s Society bij u onder de aandacht willen brengen.

Bij de Alzheimer’s Society werkt men aan een wereld waarin dementie niet langer levens kan ontwrichten. Ze doen dit door hulp te geven aan mensen die nu met dementie leven en door hoop te geven voor de toekomst. Vanaf het moment dat iemand zich zorgen maakt over geheugenverlies, kunnen ze zich wenden tot de Society. De Alzheimer’s Society bestaat uit mensen met dementie, verzorgers, experts, campagnevoerders, onderzoekers en clinici. Ze zijn de grootste vereniging in het Verenigd Koningrijk met ongeëvenaarde kennis en meer dan 40 jaar ervaring in het aanpakken van de grootste uitdagingen waarmee mensen met dementie worden geconfronteerd.

Hoe bieden ze hulp en hoop?

-Dementie support service
Door middel van deze ondersteunings-service met online en gedrukte informatie, deskundige dementie adviseurs en een online gemeenschap, geven ze advies en praktische begeleiding voor de vervolg stappen voor mensen met dementie.

-Onderzoek financieren
Momenteel ondersteunen ze 600 onderzoeksprojecten om de beste manieren te vinden om een vroege diagnose te krijgen, de zorg te innoveren en gerichte behandelingen te ontwikkelen.

-Campagne voeren
Ze werken samen met duizenden campagnevoerders om de stemmen van iedereen die met dementie leeft te laten horen en om van dementie een prioriteit te maken. Graag willen wij de Alzheimer’s Society bij u van harte aanbevelen.

Namens de diaconie, Marjolein Rovers-Soeters

 

Herinneringskoffertje

Sinds oktober reist er een ‘herinneringskoffertje’ door Londen. Het is een koffertje vol verhalen en platen van vroeger. Met onder andere schoolplaten van Isings, muziek van Wim Sonneveld, een Holland memory en een puzzel van het oude leesplankje. Met dit initiatief van de diaconie van de Nederlandse Kerk willen we, met name oudere Nederlanders, de mogelijkheid geven met hun Engelse kinderen/kleinkinderen en buren in gesprek te gaan over hoe het vroeger was in Nederland. Een koffertje om herinneringen mee op te halen dus. Het herinneringskoffertje is een logé die wordt gebracht en een paar weken later weer wordt opgehaald. Ben je geïnteresseerd in het koffertje of weet je iemand voor wie het leuk zou zijn om het koffertje een paar weken als logé te ontvangen. Laat het dan weten aan Saskia of aan mij als predikant. 

Email: saskia@dutchchurch.org.uk of minister@dutchchurch.org.uk

Saskia Verweij en Bertjan van de Lagemaat 

Diaconie
De diaconie van de Nederlandse Kerk ziet naar mensen om. Dat doet zij op verschillende manieren.

Pastorale presentie
We zien om naar de Nederlandse gemeenschap in en om Londen. Omzien naar elkaar, kan op vele manieren. Voor ons als diaconie van een Nederlandse Kerk in het buitenland speelt daarbij het sociale contact een belangrijke rol.
Vooral voor oudere mensen die bij onze kerk betrokken zijn, is het fijn om andere Nederlanders te ontmoeten en met hen te kunnen spreken in hun moedertaal.
De diaconie coördineert het bezoekwerk van gemeenteleden onderling, ondersteunt ‘de Cirkel’ een contactgroep van oudere gemeenteleden die bij elkaar komen in de kerk.
Ook voelen we ons als voormalige vluchtelingen kerk verbonden met de vluchtelingen die zich settelen in Londen en Engeland en zien om naar hen.

Praktische hulp
De diaconie wil ook met praktische hulp omzien naar anderen.
Dat kan zijn in de vorm van een eenmalige financiële bijstand aan mensen uit de Nederlandse
Gemeenschap in Engeland.
Maar het kan ook gaan om praktisch advies of hulp bij het invullen van formulieren omdat het soms moeilijk is om je weg te vinden in het sociale stelsel in het buitenland.
Verder versturen we ieder jaar rond de feestdagen een klein pakketje met een kerstkaart en een klein presentje van Sinterklaas aan oudere en kwetsbare gemeenteleden.

Settled Status
Naast de reguliere praktische ondersteuning die wij bieden, helpen wij mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hun Settled Status en Pre-Settled Status.
Heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Saskia Verweij tijdens kantoor werktijden via het onderstaande vermelde email adres van de diaconie.

Collecte
Omzien naar elkaar gaat verder dan de zorg voor onze eigen gemeenteleden. De diaconie collecteert daarom ieder maand voor een ander doel, waarbij gelet wordt op de historie van de kerk als vluchtelingen gemeente en waarbij we bij voorkeur kiezen voor lokale kleine projecten waarbij onze bijdrage een werkelijk verschil kan maken. Bij de keuze voor collecte doelen maken wij de volgende afwegingen:
– We collecteren alleen voor bonafide ANBI’s en charities.
– We willen dat de collecte opbrengsten zo goed mogelijk bestemd worden en kijken bij het kiezen van de doelen daarom naar onder andere een laag percentage overheadkosten, kleinschaligheid en of dit specifieke doel sociale rechtvaardigheid, gezondheid en welzijn bevordert.The Hygiëne Bank was onderdeel van een van de collectes van afgelopen jaar. In de Nederlandse Kerk staat sinds enige tijd ook een HUB waar diverse (ongeopende) toiletartikelen kunnen worden gedoneerd in de gele box.

Heeft u suggesties voor toekomstige collectedoelen dan vernemen wij dat graag.

Financieel beleid
Het diaconale werk kunnen wij vormgeven dankzij de inkomsten uit collecten, legaten en renteopbrengsten.
De inkomsten uit collecten worden aan het eind van de maand direct naar de goede doelen overgemaakt en waar mogelijk met 50% verhoogd uit de kas van de diaconie. Een verantwoording van de bedragen die uit de collecte zijn opgehaald vindt u iedere twee maanden in Kerknieuws. De overige kosten worden betaald vanuit de renteopbrengsten. Sinds 2018 werkt Saskia Verweij een aantal uur per maand voor de diaconie.

Welke mensen vormen de diaconie?
De diaconie bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Nina Booth, voorzitter
  • Marijn Veuger, diaken
  • Martine Boesveld, diaken-trustee
  • Wilma Colombo, diaken
  • Saskia Verweij, diaconaal werker
  • Bertjan van de Lagemaat, predikant
  • Marjolein Rovers, diaken

Contact
Het email adres van de diaconie is als volgt:
deacons@dutchchurch.org.uk
Telefoonnummer: 020 75881684

U kunt via de “button” hieronder doneren!


Opbrengsten Diaconie collecte maart en april.

De diaconie collecte in maart was voor Women@theWell, opgehaald £405.60 en overgemaakt £608.40

De diaconie collecte in april was voor The Longford Trust, opgehaald £210.50 en overgemaakt £315.75

Hygiene Bank Box

De Hygiene Bank Box blijft staan. Bertjan en Saskia hebben in maart alle ontvangen artikelen naar de Hygiene Bank gebracht. De Nederlandse Kerk blijft een ‘hub’ in de City en iedereen kan blijven doneren en ook mensen in de omgeving van de kerk. Er zijn 2 bedrijven die diverse artikelen voor de box bij ons gebracht hebben.

Fiscale kenmerken ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) voor donaties vanuit Nederland

De Nederlandse Kerk/Dutch Church heeft sinds 1 januari 2016 een ANBI-status gekregen. Het nummer is RSIN 824324043.
Link naar de website van de 
Charity Commission.

Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen e.d. geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw donatie, gift, legaat of erfstelling komt dan ook voor 100% ten goede aan de Nederlandse Kerk in Londen.

Uw bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift. Daarvoor geldt (als regel) een drempel, die afhankelijk is van uw inkomen. U kunt zich echter ook bij schriftelijke overeenkomst met de Nederlandse Kerk/Dutch Church verbinden tot het doen van een bepaalde jaarlijks gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar. In dat geval is uw gift, volgens de op dit moment (2017) geldende regels, zonder drempel aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 is daar geen notariële akte meer voor nodig.

Het model ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ die wij hanteren, is dezelfde die u op de website van de Belastingdienst kunt vinden.