Organisatie

Predikant, kerkeraad, consulenten, bureau

De Nederlandse Kerk is een zelfstandige organisatie. Hoewel zij geen formele banden heeft met een in Nederland gevestigde kerk, stelt zij informele contacten zeer op prijs. Deze contacten krijgen vorm o.a. via de gastpredikanten en de consulenten uit Nederland.

Predikant

Het werkterrein is voor de predikant veelomvattend: kerkdiensten, pastoraat, begrafenis en crematie, huwelijk, vorming en toerusting, gesprekskringen, Kerknieuws, contact onderhouden met andere kerken en de Nederlandse Kerk naar buiten toe vertegenwoordigen.

Ds. Bertjan van de Lagemaat
Email: minister@dutchchurch.org.uk

U kunt contact met de predikant opnemen als u een afspraak met hem wilt maken, of als u vragen hebt over de kerk, gespreksgroepen, kerkdiensten, dopen, huwelijken en uitvaarten in en vanuit de kerk.

Kerkeraad

Liesbeth Knook
ouderling / trustee / voorzitter kerkeraad

Martine Boesveld
diaken / trustee

Martijn Proos
ouderling / trustee

Christiaan van den Berg
ouderling / trustee

Consulenten

Eddy Reefhuis

Tjaard Barnard

Karin van den Broeke

Kosters / Kerkelijk Bureau  / Publicaties / Onderhoud / Diaconie / Musici

Rein Roos
Beheerder / website

George Rudolph
Koster / admin

Saskia Verweij
Admin / diaconie

Ditte Donnelly
Redacteur / editor

Paul Donnelly
Graphic designer

Alan Denney
Onderhoud

Nina Booth
Voorzitter Diaconie

Marjolijn Rovers
Diaconie

Wilma Colombo
Diaconie

David Titterington
Director of Music

Anne Page
Organist