Dag 11 – Maandag 26 februari ‘Vesper II’

40 dagentijd 2024

Nergens voor weglopen

Dag 11 Maandag 26 februari

Vesper 2: De berg op

In 2005 schreef Huub Oosterhuis een prachtig boek vol poëtische teksten over het leven van Jezus. Een boek met als titel ‘Hier Aanwezig’ een leerdicht over Jezus van Nazaret. Kunstenares Geertrui Charpentier maakte er prachtige illustraties bij. In de veertigdagenvespers rond het thema ‘Nergens voor weglopen’ gaan we met de woorden van Jezus, zoals verwoordt in dat leerdicht van Huub Oosterhuis op weg. In de tweede vesper horen we hoe Jezus op een berg de stilte zoekt.

Hij zoekt de stilte, de weg is lang.
Hij zet zijn voeten een voor een, hij tast
tegen de bergwand op – weer mij niet af,
bidt hij, verstoot mij niet, ik wil daar zijn
waar alles is begonnen, met tien woorden.

Dan tuimelt hij in grondeloze slaap,
Hoort kreten en gehuil, geknars van tanden.

Hij klimt naar de spelonk waar Mozes stond,
die vroege morgen dat hem God voorbijging,
zijn namen roepend ‘Ik ben God voor jou,
vriend, reisgenoot, erbarmend en lankmoedig.’

In U zijn alle bronnen van het leven
en in uw licht zien wij het licht, bidt hij –
en ziet een stad neerdalen uit de hemel,
opstijgen uit een afgrond van erbarmen

de tuin waar mensen eindelijk mensen zijn

wat ieder mens in flitsen visioen
hoop tegen wanhoop weet-niet weet-en toch…

Bijdrage van Bertjan van de Lagemaat

Hierbij de link naar het muziekfragment