Dag 15 – Vrijdag 1 maart ‘Entartene Kunst III: Marc Chagall 1887 – 1985’

40 dagentijd 2024

Nergens voor weglopen

Dag 15 vrijdag 1 maart

Entartene Kunst III: Marc Chagall 1887 – 1985

Marc Chagall werd eind 19e eeuw geboren als Moishe Shagal in een eenvoudig Joods gezin in wat nu Wit-Rusland is. Als talentvolle kunstzinnige jongeman ging hij naar de kunstacademie in Sint-Petersburg. Hij ontwikkelde zich tot een pionier in de Joodse schilderkunst. Er was maar weinig figuratieve Joodse kunst, omdat figuratieve kunst niet was toegestaan in het Orthodox Jodendom. Zijn kunst was binnen de Joodse gemeenschap dan ook niet onomstreden. Vanaf het begin kreeg Chagall ook te maken met anti-semitisme. In Sint-Petersburg kon hij als Jood alleen verblijven met een speciale vergunning. En gedurende de oorlog moest hij, na een periode in Berlijn gewoond te hebben en inmiddels gevestigd in Parijs, Frankrijk verlaten toen de Nazi’s ook daar aan de macht kwamen. Chagall vluchtte naar Amerika om later weer naar Frankrijk terug te keren. Zijn stijl van schilderkunst met duidelijke kubistische en surrealistische invloeden werd door de Nazi’s niet gewaardeerd. Maar de belangrijkste reden om zijn kunst tot Entartene Kunst te verklaren was uiteraard zijn Joodse afkomst en de openlijk Joodse thematiek in zijn werk.

Bijdrage door Bertjan van de Lagemaat
Image: Marc Chagall: I and the village (1911)