Dag 35 – Maandag 25 maart ‘Vesper 6: Niet hoog te paard’

40 dagentijd 2024

Nergens voor weglopen

Dag 35 Maandag 25 maart

Vesper 6: Niet hoog te paard

In 2005 schreef Huub Oosterhuis een prachtig boek vol poëtische teksten over het leven van Jezus. Een boek met als titel ‘Hier Aanwezig’ een leerdicht over Jezus van Nazaret. Kunstenares Geertrui Charpentier maakte er prachtige illustraties bij. In de veertigdagenvespers rond het thema ‘Nergens voor weglopen’ gaan we met de woorden van Jezus, zoals verwoordt in dat leerdicht van Huub Oosterhuis op weg. In de zesde vesper horen hoe Jezus Jeruzalem binnentrekt. Niet hoog te paard, maar op een ezelsveulentje.

Gegaan recht op jou af, Jeruzalem
als eens dat kind dat opgetogen zong;
‘Nu gaan wij naar het huis van onze God
jij hechte stad, gevoegd tot één geheel.’

Daar ligt zij, pralend, en hij huilt om haar:
dat zij niet weet wat haar tot vrede strekt,
dat zij verspeeld zal worden en veroverd,
verwoest, verstrooid, tot zij van niemand is.

Niet hoog te paard, met keizerlijk vertoon,
maar op een ezelsveulentje trekt hij naar binnen.
Toen hebben uit de menigte die hem
luidkeels omstuwde enkelen hun mantels

over de weg gespreid, als voor een koning,
zwaaiend met takken van olijven, roepend:
Hosanna in den hoge, zoon van David,
gezegend jij, die komende van God.

Bijdrage van Bertjan van de Lagemaat

Hierbij de link naar het muziekfragment