Dag 5 – Maandag 19 februari ‘ Vesper 1’

40 dagentijd 2024

Nergens voor weglopen

Dag 5 Maandag 19 februari

Vesper 1: Jezus in de woestijn

In 2005 schreef Huub Oosterhuis een prachtig boek vol poëtische teksten over het leven van Jezus. Een boek met als titel ‘Hier Aanwezig’ een leerdicht over Jezus van Nazaret. Kunstenares Geertrui Charpentier maakte er prachtige illustraties bij. In de veertigdagenvespers rond het thema ‘Nergens voor weglopen’ gaan we met de woorden van Jezus, zoals verwoordt in dat leerdicht van Huub Oosterhuis op weg. In de eerste vesper horen we woorden van Jezus in de woestijn.

Toen heeft de geest van God zijn hart gestuurd
diep de woestijn in, om beproefd te worden.
Daar zal hij veertig nachten veertig dagen
tussen de wilde dieren zijn en bidden.

De eerste nacht. Een aarde woest en leeg
omvademt hem. Hij waakt, probeert te bidden.

Tweede nacht. Een doodse stilte heerst –
de wind staat op, een zandstorm schuurt zijn lichaam
of het van witte steen moet worden, eeuwen
beuken en schuren hem. Hij ligt en duldt.

Hij vindt de woorden die hij heeft geleerd
als klein kind al: uw naam worde geheiligd.

Dat het uw naam is die mij heugen zal,
dat er een weg is die mij dragen zal
naar licht wijd land met hoven van olijven,
dat er een grond is die mij niet ontvalt.

Uw wil geschiede – moge het uw wil zijn
Ik zal niet weglopen.

Bijdrage van Bertjan van de Lagemaat