Diensten rondom Pasen

Diensten in de Goede Week

Op Goede Vrijdag 29 maart hebben we om 11.00 uur onze traditionele Passieviering. We beginnen voorin de kerk, zittend rond de tafel. We horen over het laatste avondmaal lezen overdenkende woorden uit het leerdicht ‘Hier Aanwezig’ die ook steeds in de online vespers van dit jaar hebben geklonken en vieren samen het avondmaal.
Daarna verplaatst de dienst zich naar het schip van de kerk en vormen een kring achter in de kerk onder het grote westraam. We horen het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes. De lezingen worden afgewisseld met gedeelten uit het Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude uitgevoerd door het vocaal ensemble o.l.v Greg Hallam.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en een hot cross bun.

Pasen 31 maart

Op Paaszondag beginnen we al om 09.30 uur in de Nederlandse Kerk met de Paasvroegdienst. Dit jaar is het een echte vroegdienst omdat de klok vanwege het begin van de zomertijd een uur vooruitgaat in de nacht van zaterdag op zondag.
We waken en bidden. We horen over de mens Jezus die in zijn leven niets uit de weg ging, met de dood tot gevolg. Of is de dood niet het einde? Aan het einde van de korte viering verwelkomen we het licht in ons midden wanneer de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en horen we het paasevangelie.

Na de vroegdienst is er een Paasontbijt in de kerk vanaf 10.00 uur. Schuif aan aan onze rij bedekte en versierde tafel vol heerlijkheden en paaslekkernijen.

Om 11.00 uur keren we terug naar de kerk voor onze grote Paasviering. We horen het paasevangelie dit keer uit het evangelie van Johannes. En staan stil bij Maria die door haar betraande ogen heen leert zien dat de laatste stap van Jezus, de eerste stap blijkt van een nieuw begin. Deze dienst is nog meer bijzonder omdat we in deze dienst over nieuw leven en een nieuw begin ook twee kinderen mogen dopen. Wij verwelkomen Nyalay en Fodé de Vries in onze gemeenschap hier in Londen en in de kerk wereldwijd. Na de dienst gaan de kinderen de binnentuin in, op zoek naar paaseieren!

Voorganger is ds. Bertjan van de Lagemaat
David Titterington is de organist.

Live uitzendingen: 11:00u Goede Vrijdag dienst en 11:00u Paasdienst.