Gedicht voor Selma van de Perre -Velleman

Mijn naam is Selma Velleman

Mijn naam is Selma Velleman.
De dochter van een Joodse man.
En ook mijn moeder was een Jood,
die afkomst werd hun beider dood.

Ik was nog jong toen Hitler kwam
en mij mijn pa en mams ontnam.
Mijn lieve zus werd ook vermoord,
‘k heb nooit meer iets van hen gehoord.

Mijn naam was Selma Velleman.
Iets wat ik niet meer zeggen kan
‘k heb nu een schuilnaam en die luidt:
Margaretha van der Kuit.

Ik heb het met die naam gered
als koerier in het verzet.
Ook in het kamp mocht niemand weten,
hoe dat ik daadwerkelijk heette

Ik ben blij dat ik weer zeggen kan:
ik ben Selma Velleman.
De naam die pa en mams mij schonken
en die zolang niet heeft geklonken.

En ik, ik zal hen nooit vergeten.
Wie ze waren, hoe ze heetten,
die Joodse vrouw, die Joodse man:
Fem en Barend Velleman.

Bertjan van de Lagemaat

Selma

Selma van de Perre-Velleman was zeventien jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Haar vader Barend, moeder Fem en zusje Clara werden in een concentratiekamp vermoord. Haar oudere broers overleefden de oorlog in Engeland. Zelf dook ze onder.

Als verzetsstrijder werd Selma in 1944 opgepakt en onder haar schuilnaam Marga van der Kuit gevangengehouden, eerst in Kamp Vught en later in vrouwenkamp Ravensbrück. Ze overleefde de oorlog en ging na de oorlog in Londen wonen.

Selma schreef over haar leven in de oorlog het boek ‘Mijn naam is Selma’. De presentatie van dat boek werd gevierd op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Londen.

Selma is eerder deze maand 101 geworden.

Bertjan van de Lagemaat voorzitter ‘Orde van den Prince’.

Bertjan van de Lagemaat is voorzitter van de afdeling Londen en sinds 2017 predikant van de Nederlandse Kerk aldaar. Hij schrijft maandelijks de column ‘Standplaats Londen’ voor het Friesch Dagblad en gedichten en poëtische teksten voor het tijdschrift De nieuwe Oase. Dat tijdschrift wordt gebruikt voor dagopeningen en bij het vak godsdienst en levensbeschouwing op middelbare scholen in Nederland. De gedichten zijn dus geschreven voor tieners. Naar aanleiding van het thema ‘Niet vergeten’ schreef Bertjan een gedicht over Selma van de Perre-Velleman, oud-verzetsstrijder en mede-oprichter van de afdeling Londen.