Goede Vrijdag dienst van 29 maart 2024 nogmaals beluisteren

Op Goede Vrijdag hebben we om 11.00 uur onze traditionele Passieviering. We beginnen voorin de kerk, zittend rond de tafel. We horen over het laatste avondmaal lezen overdenkende woorden uit het leerdicht ‘Hier Aanwezig’ die ook steeds in de online vespers van dit jaar hebben geklonken en vieren samen het avondmaal.
Daarna verplaatst de dienst zich naar het schip van de kerk en vormen een kring achter in de kerk onder het grote westraam. We horen het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes. De lezingen worden afgewisseld met gedeelten uit het Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude uitgevoerd door het vocaal ensemble o.l.v Greg Hallam.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en een hot cross bun.

Hierbij de link naar de Goede Vrijdag viering met vocaal ensemble geleid door Greg Hallam.