Dag 17 – Maandag 4 maart ‘Vesper 3’

40 dagentijd 2024

Nergens voor weglopen

Dag 17 Maandag 4 maart

Vesper 3: Ik kan iets doen

In 2005 schreef Huub Oosterhuis een prachtig boek vol poëtische teksten over het leven van Jezus. Een boek met als titel ‘Hier Aanwezig’ een leerdicht over Jezus van Nazaret. Kunstenares Geertrui Charpentier maakte er prachtige illustraties bij. In de veertigdagenvespers rond het thema ‘Nergens voor weglopen’ gaan we met de woorden van Jezus, zoals verwoordt in dat leerdicht van Huub Oosterhuis op weg. In de derde vesper horen we hoe Jezus met Jesaja droomt over een wereld waar recht en vrede heerst. Hoe kunnen we die wereld dichter bij brengen. ‘Misschien kan ik iets doen…

‘In dagen die nog komen zal het zijn
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen –
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok
en strekt je in de schaduw van je bomen.

Dan bant Gij Nacht en Nevel uit de wereld
en doodt de dood, en richt een maaltijd aan
voor alle volkeren, en wist de tranen
uit onze ogen’, zong hij met Jesaja.

Verhaast die dag, kan ik iets doen dat hij
vandaag nog komt, of morgen op zijn laatst –
dat wij na zoveel rampspoed vrede vinden.

Zo bad hij en bedacht: ik kan iets doen,
één nietig mens, niets meer, maar wel een mens –
alles begint met één, ik ben er één,
begin met mij en velen zullen volgen.

Een die de doem van kwaad tot erger breekt.

Zoals één zondebok het dood gewicht
van schuld wegdraagt, de wereld uit. Misschien,
huiverde hij, moet ik die ene zijn.

Bijdrage van Bertjan van de Lagemaat

Hierbij link naar muziekfragment

In de video: Buxterhude ipv Buxterude.