Diaconie collecte juni Mosaic LGBT+ & Young Persons’ Trust

Diaconie collecte in juni

Mosaic LGBT+ & Young Persons’ Trust

Sommige mensen weten al op jonge leeftijd dat ze lesbisch, homo, bi of trans zijn. Anderen hebben tijd en ervaring nodig om dit te ontdekken. Heel veel LGBT+ personen ondervinden nog drempels. De Mosaic LGBT+ & Young Persons’ Trust zet zich daarom in door het ondersteunen en empoweren van de LGBT+ gemeenschap.

Dat gebeurt via het jeugdcentrum waar de Trust jonge LGBT+ personen ondersteunt, onderwijst en inspireert. Er wordt het volgende aangeboden: – jeugdclub – LGBT-zomerkamp en winterretraite voor jongeren – mentoring – online counselling – evenementen – kunst- en erfgoedprogramma’s. Een ouder of voogd van een LGBT+ jongere kan ook steun en hulp vinden. Daarnaast ondersteunt, onderwijst en inspireert het jeugdcentrum ook de bredere samenleving. Door opleiding van professionals en bewustwordingsworkshops op scholen, het pleiten voor jonge LGBT+-rechten en het omarmen, bevorderen en onderschrijven van de diversiteit van jongeren.

De Mosaic Trust zet zich in voor het opbouwen van een sterke en samenhangende LGBT+-gemeenschap die veilig, vrij van vooroordelen en bloeiend is. Een gemeenschap waar elke LGBT+ jongere zich gesterkt, geïnspireerd en trots voelt op wie hij of zij is. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Wilma Colombo