Diaconie collecte mei – St Mungo’s

St Mungo’s

Ongetwijfeld bent ook u op straat wel eens door iemand die dakloos is (en/of bedelt) aangesproken om wat kleingeld. Als je wat geld geeft aan iemand die bedelt, kun je nooit nagaan hoe dat besteed wordt: worden er misschien alcohol of drugs van gekocht, waardoor mensen nog verder in de ellende belanden? Direct geven is daarom niet een vorm van hulpverlening die echt helpt. 

De charity-organisatie St Mungo’s heeft als doel om een ​​einde te maken aan dakloosheid. Vorig jaar waren tienduizenden mensen in Engeland gedwongen op straat te leven of hadden ze op andere wijze te maken met dakloosheid. St Mungo’s is elke dag op straat om de mensen die buiten slapen te ontmoeten; ze runnen noodopvang en hostels, waar mensen tijd en ruimte krijgen die ze nodig hebben om de draad van hun normale leven weer op te pakken. St Mungo’s is er ook voor de langere termijn, om mensen te helpen met training en onderwijs om nieuwe vaardigheden te leren en kansen te verbeteren, werk te vinden en weer opnieuw contact met familie, buurt of community te maken. Vorig jaar werden er door middel van 161 verschillende diensten door St Mungo’s 28.359 mensen ondersteund. Het werk van St Mungo’s betekent dat gemiddeld zo’n 2.735 mensen per nacht een bed  op een veilige en warme plek hebben.

St Mungo’s werkt in de City of London in de buurten rondom de Nederlandse Kerk; uw gift helpt om daklozen in deze buurten te helpen. De diaconale werkgroep beveelt de collecte voor St Mungo’s van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Marijn Veuger