Zondag 5 mei, 11:00u – Bevrijdingsdag en zondag Rotate

Zondag 5 mei 2024 Rogate/Bevrijdingsdag – Rogate

Vandaag vieren we Bevrijdingsdag en tegelijkertijd is het zondag Rogate, zondag bidt. Uit het bijbelboek Jesaja en uit het evangelie van Johannes horen we hoe we in allerlei omstandigheden, ook in donkere tijden mogen vertrouwen op de liefde van God die onvoorwaardelijk is. In dat vertrouwen mogen we bidden om moed en kracht om ons in ons leven niet te laten leiden door angst. Dominee Jan van Dorp die hier in Londen predikant was tijdens de oorlogsjaren schreef daarover enkele mooie woorden die ook in de overdenking op zondag zullen terugkomen.
U/je bent van harte welkom om komende zondag de dienst met ons mee te maken in de Nederlandse Kerk in Londen.

Voorganger is ds. Bertjan van de Lagemaat
David Titterington is de organist

De dienst is om 11:00u in de Kerk en online op Facebook en website: