In Focus: Ad Bakker

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Ad Bakker geïnterviewd.

Initiatiefnemer van de deelname van de Nederlandse organisaties aan Pride in London.

 

Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terecht gekomen?

Ik ben geboren in 1971 in Oostendorp (gemeente Elburg) en via Leeuwarden, Kampen en Amsterdam in 2015 in London beland. In mijn werk als consultant werk ik samen met fabrikanten om een schets van een kledingstuk 3-dimensionaal te maken, passend om een lijf, met aandacht voor de constructie, maatverhoudingen en oog voor sociale en milieu verantwoordelijkheden. In 2017 heb ik mijn partner Scott ontmoet en we zijn in 2019 in Amsterdam getrouwd. Tot ik mijn partner ontmoette, was ik veel bezig met de gedachte om terug te keren naar Nederland maar nu ben ik goed op mijn plek in London en het Verenigd Koninkrijk. 

Je staat al een paar jaar met een kraam op onze Koningsdag en ontwierp de t-shirts voor vrijwilligers. Je hebt ook weleens een kerkdienst bezocht op zondag. De Nederlandse Kerk is je dus niet vreemd. Hoe kijk je naar die Nederlandse Kerk in Austin Friars en de rol die ze speelt hier in Londen?

De Nederlandse Kerk, Dutch Centre maar ook Facebook groepen als ‘IamDutchandlivingintheUK’ spelen voor mij een verbindende rol. Toen ik net in London arriveerde waren ze een fantastische hulp op momenten dat ik er behoefte aan had om even Nederlander te zijn of een ‘samen’ moment te hebben. Ik heb er vrienden gemaakt en organiseer nu zelf evementen om mensen samen te brengen. Kerkdiensten bezoek ik als er familie over is uit Nederland. Mijn relatie met geloof en kerk is moeizaam. Ik ben opgegroeid binnen de Gereformeerde Bond. Mijn coming out daar werd niet goed ontvangen en ik ben vervreemd van kerk en geloof. Dit neemt niet weg dat ik een aantal dingen heb meegekregen in mijn opvoeding met als belangrijkste regel ‘Heb uw naaste lief als u zelf’. Ik kreeg een naaimachine van mijn schoonmoeder die wist dat ik had leren naaien van mijn opa die kleermaker was. Ik kocht Nederlandse stoffen, liet op social media zien wat ik maakte en mensen bleken het te willen kopen. Door Rein Roos ben ik vervolgens benaderd om de t-shirts te produceren voor de vrijwilligers op Koningsdag en deel te nemen aan de markt. Dat doe ik nu al 3 jaar. Ik draag graag een steentje bij aan de Nederlandse gemeenschap als ik kan helpen.

Als Nederlandse Kerk willen we een home from home zijn. Inclusiviteit en diversiteit vinden we belangrijk. Regelmatig wappert de Pride vlag aan de kerktoren en we zijn één van de weinige plekken in het VK waar same sex marriages worden gesloten in een kerkelijke setting.  Denk je dat de Dutch Church daarmee al een thuis biedt voor de brede groep mensen die Pride vertegenwoordigt, of zijn er nog belangrijke lessen te leren?

Alhoewel mijn relatie met de kerk en geloof moeizaam is, voel ik me thuis in de Nederlandse Kerk juist omdat ze zo inclusief is. Dit was anders toen ik op 17-jarige leeftijd uit de kast kwam. De dominee kondigde mijn ‘zonden’ af vanaf de kansel. Gelukkig is er veel veranderd door de jaren, maar veel kerken en geloofsrichtingen zijn helaas nog niet zo openminded als de Nederlandse Kerk. Het zou fantastisch zijn als iedereen weet dat de Nederlandse Kerk in London zo inclusief is. Dat mensen die moeite hebben met hun seksualiteit er een luisterend oor vinden en ouders steun kunnen vinden bij de kerk. Hopelijk kan de kerk een voortrekkersrol vervullen in het VK.

Jij hebt het initiatief genomen om samen met andere Nederlanders in het VK en de Nederlandse organisaties mee te lopen tijdens Pride in Londen op 29 juni. De kerk doet daar van harte aan mee. Waarom is het belangrijk dat we als Nederlanders ons gezicht laten zien tijdens de Pride en hoe kunnen mensen die dit lezen betrokken raken? 

Tijdens de Pride Parade draait alles om representatie en zichtbaarheid. Hoe meer mensen mee lopen hoe zichtbaarder we zijn als Nederlanders. Het thema van pride dit jaar is ‘UNITE’ en wat een mooi ‘dank je wel’ is het om onze betrokkenheid en eenheid te tonen aan de Britten waar we mee en naast leven, wonen en werken. De LHBTI+ gemeenschap is divers en inclusief maar kan meer bondgenoten gebruiken. Het is geweldig dat de kerk dit initiatief steunt en meeloopt, hopelijk met een grote groep. Lezers kunnen zich via mij of de kerk aanmelden om mee te lopen. Donaties zijn van harte welkom om de kosten te dekken maar ook om geld op te halen voor de Engelse LHBTI+ gemeenschap en voor Nederlandse organisaties in het VK.

Wil je het initiatief van Ad Bakker financieel steunen? Dat kan via deze crowdfunding link: https://gofund.me/b5310786 of scan de QR-code (links).

Wil je namens de Nederlandse Kerk meelopen in de Pride op 29 juni, neem dan contact op met Rein Roos of Bertjan van de Lagemaat.

Ad Bakker werd geϊnterviewd door Bertjan van de Lagemaat