Vanuit de kerkeraad

Schenkingen

De kerkeraad heeft twee schenkingen voor de kerk ontvangen, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.

Gebouw

  • Traplift. De technische tekeningen zijn eindelijk gekomen. Er moesten enkele aanpassingen worden aangebracht, we hopen dat de installatie begin juli zal zijn.
  • Consistoriekamer. De kosters hebben daar een grote schoonmaak gehouden en de gordijnen naar de wasserij gebracht. Later in het jaar wordt het plafond geschilderd.
  • Er zijn lampen voor buiten aangeschaft om daar sterker licht te geven, die worden eind mei aangebracht.
  • Werk gepland voor deze zomer. Het buitenwerk wordt geschilderd en de asfaltdaken worden gerepareerd.

Pride 2024
Er wordt crowdfunding georganiseerd voor de onkosten. Zie a.u.b. ook pagina 7 van het juni/juli Kerknieuws.

Gemeenteberaadsverslag, zondag 19 mei
Voor de aanvang van het gemeenteberaad heeft Bertjan, Margreet en Ubbo Wiersema in het zonnetje gezet voor al het werk dat vooral Margreet gedaan heeft aan het Nederlandstalige informatieboekje van de Nederlandse Kerk.

Bertjan heeft daarna het gemeenteberaad geopend met een korte terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en hoe hij dit ervaren heeft, hij was zeer tevreden. 

Verder vertelde Bertjan over het 475-jubileumprogramma dat steeds meer vorm begint te krijgen: Feestweekend op 26 en 27 juli 2025, jaarprogramma rondom het erfgoed van de kerk en het glas-in-lood raam van Thomas Denney.

Daarna gaf Martijn Proos een presentatie over de financiële positie van de kerk. De grote lijn hiervan was dat de kosten dit jaar wat hoger lagen dan voorgaande jaren door inflatie en dus hogere kosten en wat meer kosten aan onderhoud van het gebouw. Daar tegenover staat dat we dit jaar ook een substantieel legaat hebben ontvangen en dat de waarde van de investerings-portefeuille hersteld is door een beter investeringsresultaat en hogere basisrente. De hoeveelheid geld die we hebben moeten onttrekken aan de investeringen is duurzaam, op deze wijze zou de kerk het financieel lang volhouden.

Vervolgens vertelde Martine Boesveld over de staat van onderhoud van het kerkgebouw. Het kerkgebouw staat er goed voor. Dit jaar is de badkamer in de kosterswoning vervangen. Werk dat voor de komende tijd is gepland is de nieuwe traplift, deze wordt als het goed is begin juli geplaatst. Verder wordt onder andere deze zomer de buitendakbedekking vervangen, de 5-jaarlijkse elektriciteitstest wordt uitgevoerd en er zal gekeken worden hoe de kwaliteit van het geluid in de kerk kan worden verbeterd.

Ten slotte nam voorzitter van de kerkeraad, Liesbeth Knook, het woord. Zij bedankte de staf voor hun inzet van vele jaren, in het geval van David, 35 jaar, Saskia 23 jaar en Rein en George 22 jaar! Ook benoemde Liesbeth de enorme inzet van Bertjan en dat hij tot 2027 zal blijven. Helaas zal Liesbeth volgend jaar stoppen met de kerkeraad.

Tijdens de rondvraag werd aangevoerd door gemeenteleden dat het fijn zou zijn om meer bij de organisatie van activiteiten betrokken te worden. Ook werd opgemerkt dat het wenselijk zou zijn als het Dutch Centre en de Nederlandse Kerk wat meer samen zouden werken. De algemene stemming op de vergadering was goed, er waren ongeveer 20 mensen aanwezig.

De kerkeraad