Zondag 9 juni, dienst met ds. Henk Leegte beluisteren

Zondag 9 juni 11.00 uur Dutch Church London, 2e zondag van Trinitatis

BIj de dienst van 9 juni: Schriftlezing: Lucas 9, 57-62

Alweer een aantal jaren geleden vroeg ik eens aan tafel, aan de kinderen thuis, toen ze nog klein waren waarom zij eigenlijk dachten dat mensen soms naar de kerk gaan. ‘Om elkaar te zien”, was een gedachte. “Om naar mooie verhalen en de muziek te luisteren”, was een andere. En toen zei mijn zoon Adriaan, die nogal avontuurlijk is ingesteld: “Omdat ze Jezus willen achtervolgen”.

Daar gaat het over op zondag 9 juni, en dat is een mooi onderwerp op deze zondag derde zondag na Pinksteren, aan het begin van de zomerperiode. De vraag is of dat eigenlijk wel mogelijk is: Jezus volgen. “Ik zou daar toch nog maar eens goed over nadenken”, zegt evangelist Lucas, en dan schetst hij ons drie piepkleine tafereeltjes in maar zes verzen. beter gezegd: het zijn meer een soort onderschriften. De tafereeltjes moeten we er min of meer zelf bij maken. En dat is wat we zullen doen.

Ik kijk er weer naar uit om in de Nederlandse Kerk te mogen voorgaan.

Vriendelijke groet
Henk Leegte

U/je bent van harte welkom om komende zondag de dienst met ons mee te meken in de Nederlandse Kerk in Londen.

Gastpredikant is ds. Henk Leegte
Organist David Titterington

Link naar de service op Facebook
Link naar liturgie