Vanuit de kerkenraad


De bibliotheek

In de eerste maanden van 2014 werd het werk van de kerkenraad (KR) bepaald door nieuwe en doorgaande ontwikkelingen rondom de Nederlandse Kerk. Het verheugde ons dat Liesbeth Knook op 26 januari als ouderling werd bevestigd en de KR kwam versterken. Verder lezen

Dutch Church in London