Dag 29 – Maandag 18 maart ‘Vesper 5: geen vuur en zwaard’

40 dagentijd 2024

Nergens voor weglopen

Dag 29 Maandag 18 maart

Vesper 5: geen vuur en zwaard

In 2005 schreef Huub Oosterhuis een prachtig boek vol poëtische teksten over het leven van Jezus. Een boek met als titel ‘Hier Aanwezig’ een leerdicht over Jezus van Nazaret. Kunstenares Geertrui Charpentier maakte er prachtige illustraties bij. In de veertigdagenvespers rond het thema ‘Nergens voor weglopen’ gaan we met de woorden van Jezus, zoals verwoordt in dat leerdicht van Huub Oosterhuis op weg. In de vijfde vesper horen hoe Jezus zijn weg gaat, ongewapend. Geen vuur en zwaard maar volgehouden liefde…

Wij trekken door het landschap Samaria
en rusten bij de bron van Jakob. Meester,
wat ga je doen, wat wil je, vragen wij,
zoek je de strijd? Twee zwaarden hebben wij.

Genoeg, meer dan – hij haat het zwaard, hij weet
je redt het niet met vuur en zwaard, je leven.

Hij slaat een arm om Judas heen, de Dolkendrager
uit Keriot, hij slaat een arm
om Simon de Zeloot en leraart luid
dat wie het zwaard trekt door het zwaard zal sterven.

Simon vol ijver staart hem aan, trouwhartig,
knikt ja nee. Judas zwijgt in alle talen.

Geen vuur en zwaard maar heb je vijand lief,
ontwapen hem door je voorkomendheid,
sla niet terug, het zou nog erger worden,
hij is een mens als jij, vecht je niet dood

Maar overleef hem in beheerste woede,
geen vuur en zwaard maar volgehouden liefde.

Bijdrage van Bertjan van de Lagemaat

Klik op de link voor het muziekfragment