Dienst van zondag 17 maart met gastpredikant Hans Uytenbogaardt nogmaals beluisteren

Zondag 17 maart 11.00 uur Dutch Church London

5e zondag van de veertigdagentijd

Jezus’ Lijdensweg

‘De hele wereld loopt achter hem aan’. Dat is de geërgerde uitroep van Farizeeën bij Jezus intocht op een vredelievende ezel in Jeruzalem (Johannes 12,12-19). Het is het verhaal voor volgende week: Palmpasen. In het wereldwijde oecumenische verband van onze huidige kerken, rooms- en oudkatholiek, anglicaans en reformatorisch, is er voor gekozen om het beklemmende vervolg van het intochtsverhaal, Johannes 12,20-33, juist op de deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd te lezen, als opmaat van de twee laatste lijdensweken naar Pasen toe. Het verhaalt van de doodsangst die Jezus bekruipt als het er om gaat spannen, als alles om hem duister wordt. De Farizeeën zetten alles op alles om definitief met hem af te rekenen. En Jezus realiseert zich dat. In het verhaal klinkt iets door van wat ook in de hof van Getsemane klinkt als Jezus vertwijfeld bidt, terwijl zijn discipelen in slaap gesukkeld zijn: ‘Laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Maar niet mijn wil maar uw wil geschiede.’ En vervolgens als het doodsoordeel van het schijnproces definitief wordt uitgevoerd in zijn vernedering als hij wordt gemarteld en met een doornenkroon omkranst, naakt en nu al uitgeput op de ‘koude steen’ zit, op weg naar zijn ‘verhoging’ aan het kruis, zoals in hij de middeleeuwen veelvuldig werd afgebeeld. Daarom staat vandaag op deze ‘passiezondag’ dat beeld van Jezus op de orde van dienst.

Wat ten diepste en altijd weer aan de orde is, is de verleiding om ‘weg te lopen’ van alles wat ‘donker’ of ‘duister is’. Zoals in de digitale veertigdagenkalender van Austin Friars deze woensdag en donderdag ook aan de orde was. In het zondagslied wordt dat aldus verwoord:

Voorganger is gastpredikant ds. Hans Uytenbogaardt
David Titterington is de organist.
Image Christus op de koude steen, Oost-Nederland ca 1510. Catherijneconvent. Utrecht.

Link naar liturgie voor zondag 17 maart

Hierbij de link naar de dienst van 17 maart