Rondom Austin Friars

Terugblik diensten

Op zondag 29 oktober vierden we onze Gedachteniszondag. Het was wederom een mooie en ontroerende viering voor de mensen die aanwezig waren en ook voor veel mensen die de dienst online met ons meemaakten. De zee van brandende kaarsen op de avondmaalstafel voor in de kerk aan het einde van de viering is altijd weer een indrukwekkend gezicht.

Op zondag 5 november was oud VK-correspondent Tim de Wit te gast in onze kerkdienst en hield hij een Preek van de leek. In zijn inspirerende ‘Preek van de leek’ sprak Tim de Wit over beschouwende journalistiek waarbij interesse voor de ander heel belangrijk is. ‘Durven kijken door de bril van een ander, zelfs je vijand, zonder het met die ander eens te hoeven zijn.’ Dat leerde Tim de Wit van een bijzondere ontmoeting met Desmond Tutu.

Expositie Herman van Veen

Na de viering van 5 november werd er diezelfde middag nog een bijzondere kunstexpositie ingericht in onze kerk. Van 6 november tot 6 december zijn schilderijen van ‘allround’ kunstenaar Herman van Veen te bezichtigen en te bemachtigen in de Nederlandse Kerk in Londen. De expositie met als titel: ‘The Painter Sings: 30 Works – 30 Days’ bestaat uit dertig schilderijen die door het hele kerkgebouw hangen. Op 16 november kwam Herman van Veen zelf naar het Dutch Centre, voor een Vernissage Concert. Het was een geweldige avond! In het kader van de expositie treedt op zondag 26 november ook de Zuid-Afrikaanse  zangeres Karen Hougaard op. 

Kerstkaartenactie

Samen met vereniging Neerlandia en het Koning Willem Fonds werken we ook dit jaar weer mee met de kerstkaartenactie van de Regenboogschool, de Nederlandse zaterdagschool in Londen. De kinderen zullen ook dit jaar weer mooie kerstkaarten maken en beschrijven met goede wensen. De kerk helpt bij het verspreiden van de kaarten onder, met name oudere Nederlanders, die in het Verenigd Koninkrijk wonen. We hopen dat ook dit jaar weer heel wat mensen zullen worden verblijd met een kerstgroet namens de kinderen.

Kerstdiensten

Op zondag 10 december, vieren we traditiegetrouw ons Kerstfeest in de Nederlandse Kerk. Een feestelijke viering waarin bekende en minder bekende kerstliederen centraal staan. We zingen in het donker liederen waarin het licht van Kerst doorbreekt in een wereld vol duisternis. Het thema is: Kind van het licht, breek door het duister.

Op dinsdag 12 december om 18.30 uur hebben we onze jaarlijkse Carolavond met een ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Ook dit jaar is het vocaal ensemble van Greg Hallam weer van de partij en na de viering is er een kleine receptie beneden in de Social Hall om elkaar een goede kersttijd toe te wensen. 

Diensten in de Kerstvakantie alleen online!

Op zondag 24 december, kerstavond en zondag 31 december, oudejaarsdag is er géén dienst in de Nederlandse Kerk. We zenden beide zondagen vooraf opgenomen vieringen uit, op de 24e een verkorte versie van een traditionele kerstnachtviering en op zondag 31 december een oudejaarsviering.

Literatuurkring donderdag 25 januari 19.30 uur ‘De moeders van Mahipar’

Op 25 januari hoopt de literatuurkring weer samen te komen in hybride vorm in de Nederlandse Kerk en via Zoom. We willen het boek ‘De moeders van Mahipar’ van Forugh Karimi bespreken. Karimi is een Nederlands/Afghaanse schrijfster. Haar boek ‘De moeders van Mahipar’ is haar debuutroman en is dit najaar bekroond met de ‘Hebban’ Debuutprijs. Het boek gaat over een familie die uit Afghanistan naar Nederland is gevlucht en daar een nieuw leven probeert op te bouwen. De hoofdpersonages vertellen de lezer een meerdere generaties omspannende, zeer bewogen familiegeschiedenis, maar bovenal wordt het boek gezien als een ode aan de sterke vrouw. 

Gastpredikanten

Vanwege de sluiting van de kerk gedurende de kerstvakantie, waarbij we gebruik maken van vooraf opgenomen online diensten, staan er de komende twee maanden maar twee gastvoorgangers op het rooster. Op zondag 17 december gaat ds. Ad van Nieuwpoort voor die tegenwoordig predikant is in de Duinzichtkerk in Den Haag. En op zondag 28 januari is het de beurt aan onze consulent ds. Tjaard Barnard.  

Tot slot wil ik u allen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen. Een jaar vol mooie en betekenisvolle ontmoetingen in en rond de Nederlandse Kerk of online! 

Ds. Bertjan van de Lagemaat