Vanuit de kerkeraad

We zijn zeer verheugd om te horen dat Joe Fort, die vaak het orgel tijdens kerkdiensten bespeeld heeft, en zijn vrouw Rosie een zoontje hebben gekregen. Onze hartelijke felicitaties aan alle drie, we wensen het allerbeste voor het nieuwe gezin!

In de dienst op zondag 19 november hebben we Arend Jan van der Marel bedankt voor de 18 jaar dat hij onze webmaster is geweest. Daar heeft hij vele uren aan besteed en we zijn hem zeer erkentelijk.

Gedachteniszondag was weer een mooie en ontroerende dienst waar kaarsen werden aangestoken voor mensen die ons dierbaar waren en in het vorige jaar overleden zijn. Ook stonden we stil bij de vele oorlogsslachtoffers in Israël, Gaza, Oekraϊne en zoveel andere plaatsen in de wereld.

Zoals elk jaar om deze tijd voeren we deze maand individuele gesprekken met alle leden van de staf om het verleden jaar en de toekomst te bespreken.

Gebouw

Het terras is nu klaar, we zijn zeer blij dat er een vrijwilliger is gevonden om mee te helpen bij het onderhoud van de tuin. Hij was ook bij gedachteniszondag aanwezig.

De leuning bij de trap in de social hall is inmiddels weer vastgemaakt. De lobby, keuken, bibliotheek en social hall zijn opnieuw geschilderd. We hebben vier offertes gekregen voor het tapijt en hebben de een na goedkoopste offerte gekozen van de mensen die het tien jaar geleden ook hebben gelegd. We zijn bezig een beslissing te nemen over de traplift, de architecten hebben de goedkoopste offerte aangeraden, George en Rein gaan nog een site bezoek maken om precies te zien hoe de lift werkt.

Verkiezingen

Zoals u weet vinden op 22 november landelijke verkiezingen in Nederland plaats. We zijn erg trots op ons kerkeraadslid, Caspar Veldkamp, die kandidaat kamerlid is en als nummer vier op een van de lijsten staat. Hij werd door Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn geïnterviewd tijdens een speciale avond van de populaire podcast ‘Europa Draait Door Live’ op 4 november, georganiseerd door het Dutch Centre. Het was een boeiende en inspirerende avond. Het is misschien ook leuk om te vermelden dat Sander van Waveren, de zoon van een van onze voormalige predikanten (Henk van Waveren) ook op de lijst staat!

De kerkeraad