Rondom Austin Friars

Rondom Austin Friars

Terugblik bijzondere diensten
Ondanks het feit dat ik in juni en juli minder voor kon gaan vanwege de verhuizing, zijn er toch heel wat bijzondere diensten om op terug te kijken. Allereerst kijk ik met veel plezier terug op de viering in Norwich met een mooie opkomst en een prachtige ochtendwandeling langs plaatsen met een bijzondere Nederlandse connectie in Norwich onder de bezielende leiding van Christopher Joby. De week daarna was er een bijzondere dienst in Austin Friars met Marjolijn van Heemstra die een preek van de leek hield rond het thema: ‘Flitsen van Hoop’. Het was een inspirerende viering over, vuurvliegjes, de ruimte en het belang van duisternis om licht te kunnen zien. In de middag werd Marjolijn van Heemstra bij Vereniging Neerlandia geïnterviewd door Clarence Tan. Een mooie samenwerking tussen onze kerk en Neerlandia. Ook juli zat dit jaar vol bijzondere diensten met een zomerserie over ‘op weg gaan’, de bevestiging van Caspar Veldkamp als nieuwe ouderling/trustee en onze jaarlijkse viering van Stichtingszondag op 23 juli.

Huwelijk Chris Atkinson en Manuel Capelo
Naast de bijzondere zondagse vieringen was ook het huwelijk van Chris Atkinson en Manuel Capelo dat wij op zaterdag 1 juli mochten vieren een prachtig hoogtepunt. Wat was het een feestelijke dienst met twee stralende bruidegommen. We wensen Chris en Manuel alle goeds toe en Gods zegen in hun leven samen.

Stagiaires
De onderzoeksstages van onze twee masterstudenten Religious Heritage, uit Groningen, zijn inmiddels afgerond. Zowel Kjelda Glimmerveen als Annabeth Naberman hebben mooie ontdekkingen gedaan in onze bibliotheek en daar interessante verslagen over geschreven die we op weg naar ons jubileum in 2025 goed kunnen gebruiken. In juni heb ik als supervisor overleg gehad met hun respectievelijke begeleiders vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en ik kan u melden dat beiden hun stage met een heel mooi resultaat hebben afgerond. Deze opzet van een onderzoeksstage is van beide kanten goed bevallen en we kijken of we dit in 2024 een vervolg kunnen geven.

Literatuurkring ‘Sloop’ van Anna Enquist donderdag 12 oktober 19.30 uur
Het ligt nog een aardig eind vooruit, maar op 12 oktober komen we als literatuurkring weer bij elkaar. Dit keer voor de bespreking van het boek Sloop van Anna Enquist.
Componiste Alice Augustus, enig kind in een kil gezin, heeft de opdracht gekregen tot het vervaardigen van een stuk voor groot orkest. Ze verkeert op het toppunt van haar kunnen en haar artistieke ambities drijven haar tot misschien wel een magnum opus. Ze wordt beschouwd als een belangrijk componist, maar vrijwel niemand weet dat ze onder pseudoniem haar geld verdient met het schrijven van platvloerse reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het meezeulen van een moeilijke jeugd en een woelig liefdesverleden.
Een mooi boek om deze zomer te lezen en er in oktober over verder te spreken. Ook nieuwe literatuurliefhebbers zijn van harte uitgenodigd aan te schuiven. Ben je geïnteresseerd laat het me weten zodat ik je een uitnodiging kan toesturen. Email: minister@dutchchurch.org.uk

Startzondag 10 september
Op zondag 10 september vieren we onze Startzondag. Het thema van de Startzondag is dit jaar: Ga je mee? Een mooi thema waar je op de voorpagina meer over leest en ook in het artikel van de kinderkerk wordt al een tipje van de sluier gelicht over deze startviering. Iedereen is zeer welkom!

Gastpredikanten
Traditiegetrouw hebben we in de Nederlandse Kerk een zomer vol gastvoorgangers. Op 30 juli gaat mijn directe voorganger Joost Röselaers voor. De vakantie van de familie Röselaers werd een paar weken vervroegd, waardoor nu op 13 augustus onze oud-consulent Johan Goud de voorganger zal zijn. Tussendoor neemt op 6 augustus onze consulent Karin van den Broeke de viering voor haar rekening. En op zondag 20 augustus verwelkomen we theoloog en schrijver Alain Verheij. In coronatijd bespraken we samen met Alain in een Zoom-bijeenkomst zijn boek ‘Ode aan de Verliezer’ en nu kunnen we hem dus in levende lijve ontmoeten en horen in de kerkdienst van 20 augustus. Op twee zondagen in september gaan onze eigen consulenten voor. Tjaard Barnard is de voorganger op 3 september en op 24 september is het de beurt aan Eddy Reefhuis. De overige diensten (op 27 augustus) en in september neem ik dan weer voor mijn rekening, maar op de laatste zondag die nog in dit nummer van Kerknieuws valt, zondag 8 oktober, zal ds. Karin van den Broeke opnieuw voorgaan.

Ik wens u allen een heel goede zomer en hoop u in september weer te ontmoeten.

Bertjan van de Lagemaat