Rondom Austin Friars

Rondom Austin Friars

Terugblik Startzondag
Op 10 september openden we ons nieuwe kerkelijk seizoen met een feestelijke dienst rond het thema Ga je mee?! We hoorden hoe Abraham als eerste met God op weg ging, we vierden de maaltijd van de Heer en na de dienst was er koffie en een zomerse lunch buiten op het terras van de kerk.

Felicitaties
We beleven dit jaar een najaar vol bijzondere jubilea. Op 23 september vierde niet alleen Vereniging Neerlandia haar 100-jarig bestaan met een receptie en diner dansant in de Nederlandse Kerk, maar vierde ook ons oudste gemeentelid Ali Touw haar 105e verjaardag. Een hele bijzondere en feestelijke dag dus. In beide gevallen zijn felicitaties zeer op hun plaats.

In de maand november viert het Dutch Centre haar 10-jarig bestaan met een Festival vol bijzondere evenementen, met bijzondere films, Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn die met hun theatertour rondom de Podcast ‘Europa draait door’ Londen aandoen, een prachtig jubileumconcert, een optreden en expositie van Herman van Veen en in december nog een spetterende slotavond met Paulien Cornelisse. Een programma waar ik als trustee en mede-organisator vanuit de programmacommissie heel trots op ben.

Literatuurkring donderdag 12 oktober ‘Sloop’ van Anna Enquist

Op 12 oktober komen we als literatuurkring weer bij elkaar. Dit keer voor de bespreking van het boek Sloop van Anna Enquist. 

Componiste Alice Augustus, enig kind in een kil gezin, heeft de opdracht gekregen tot het vervaardigen van een stuk voor groot orkest. Ze verkeert op het toppunt van haar kunnen en haar artistieke ambities drijven haar tot misschien wel een magnum opus. Ze wordt beschouwd als een belangrijk componist, maar vrijwel niemand weet dat ze onder pseudoniem haar geld verdient met het schrijven van platvloerse reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het meezeulen van een moeilijke jeugd en een woelig liefdesverleden. 

Nieuwsgierig naar deze roman? Meld je dan aan voor deze avond, zodat ik je een uitnodiging en eventueel de zoomlink kan sturen.

Voor de mensen die deze herfst nog op zoek zijn naar interessant Nederlandstalig leesvoer; In januari willen we het boek ‘De moeders van Mahipar’ van Forugh Karimi, een Nederlands/Afghaanse schrijfster bespreken. Dit boek heeft onlangs de ‘Hebban’ Debuutprijs gewonnen. De precieze datum voor deze literatuurkring zal in het volgende nummer van Kerknieuws worden geplaatst.


Gedachtenis van de overledenen, zondag 29 oktober

Op de zondag die het dichtst bij Allerheiligen (1 november) ligt, gedenken wij de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar gebeurt dat op zondag 29 november. Tijdens de dienst noemen we de namen van de mensen waar we ons als kerk hier in Londen mee verbonden voelen en worden gedachteniskaarsen ontstoken als teken van het licht dat blijvend schijnt, ook voorbij dit leven. Wij nodigen u ook uit om namen door te geven van mensen die het afgelopen jaar in uw eigen kring van naasten zijn overleden en die u graag zou willen gedenken op deze zondag. Dat kan bij de predikant of via het kantoor van de kerk. 

Gastpredikanten

Dit najaar komen al onze consulenten langs voor een gastpreekbeurt. Op 24 september was Eddy Reefhuis de voorganger en op zondag 8 oktober gaat Karin van den Broeke voor. Zij blijft dan ook voor onze kerkeraadsvergadering op 9 oktober. Op zondag 22 oktober, het begin van de halfterm vakantie is vervolgens Tjaard Barnard weer bij ons te gast. Op zondag 12 november, Remembrance Sunday is tenslotte dr. Mirella Klomp de voorganger. Allen van harte welkom.

Ds. Bertjan van de Lagemaat