Gebed voor Israël en Palestina

De beelden en berichten uit Israël maken ons stil.
Overal is geweld in een situatie die dramatisch is geëscaleerd.

Wij voelen ons als Nederlandse Kerk in Londen verbonden met alle mensen uit onze eigen kring, waarvan wij weten dat zij familie en vrienden hebben die door dit vreselijke geweld zijn geraakt. We bidden voor hen en hun naasten.

De wonden die nu geslagen worden in een zo gelaagd en ingewikkeld conflict zijn hartverscheurend. We bidden voor allen die zuchten onder de verschrikkelijke daden van geweld die momenteel plaatsvinden.

Wij bidden voor Joden, Palestijnse christenen, moslims,
en voor alle andere inwoners van het land Israël.
Wij bidden om een einde aan deze alles verwoestende spiraal van geweld
en om tekenen van hoop, hoe klein en kwetsbaar ook.

Heer ontferm U